Článek: 2810 | Naposledy změněno: 22.10.2020

Parcely na nový list vlastnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Průvodce změnou vlastnictví


Změna může nastat v případě prodeje parcel jinému vlastníkovi, tak že dojde ke změně listu vlastnictví, ale tento list vlastnictví nemáme v evidenci pachtovních smluv.

Postup:

 1. Klikněte na šipku vedle tlačítka LV a zvolte možnost Změna vlastníka.
 2. Zadejte nebo přes ikonu KUKu vyhledejte LV, u kterého nastala změna.
 3. Vyberte způsob převodu vlastnictví „3. Parcely na nový LV“.
 4. Zadejte číslo nového LV: dojde k založení nového LV.
 5. Vyberte původního podílníka, ve výběru jsou podílníci již automaticky označeni.
 6. Vyberte převáděné parcely.
 7. Klikněte na tlačítko Klienti a vyberte nového podílníka
  • Pomocí funkce "Převzít ze zdrojového LV - funkce na šipce u tlačítka " - lze převzít původní klient ze zdrojového LV
  • Výhoda při změnách vlastnictví s více podílníky - není nutné ručně dohledávat.

                                                 

     8. Klikněte na tlačítko Smlouvy, zobrazí se seznam ovlivněných smluv

 •   Stav „Upravit smlouvy“: provede úpravy ve stávající smlouvě, s možností vytvořit nový dodatek.
 •   Stav „Nová smlouva“:   vytvoří novou smlouvu: doporučeno u nových podílníků.

     9. Otevře se okno s nově vytvořenou smlouvou nového podílníka:

 • Je nutné přes tlačítko Přidej 2 přidat parcely do smlouvy.
 • Změny uložte tlačítkem „OK“.

    10. Otevře se okno se smlovou pro úpravu původního podílníka

 • Obsahuje parcely s datem ukončení
  • Pokud se jedná o LV s více podílníky, provede se ukončení původního podílu a úpravy smlouvy u všech podílníků.
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    22.10.2020    | Článek:    2810    |     www.WinFAS.cz