Článek: 2809 | Naposledy změněno: 22.10.2020

Parcely na jiný existující list vlastnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Průvodce změnou vlastnictví


 

Změna může nastat v případě prodeje parcel jinému vlastníkovi, tak že dojde ke změně listu vlastnictví a tento list vlastnictví máme v evidenci pachtovních smluv.

Postup:

 1. Klikněte na šipku vedle tlačítka LV a zvolte možnost Změna vlastníka
 2. Zadejte nebo přes ikonu KUKu vyhledejte LV, u kterého nastala změna
 3. Vyberte způsob převodu vlastnictví: „2. Parcely na jiný existující LV“
 4. Vyberte nebo zadejte LV
 5. Vyberte původního podílníka: ve výběru jsou oba podílníci již automaticky označeni
 6. Vyberte převáděné parcely
 7. Klikněte na tlačítko Klienti a vyberte nového podílníka: nabídne se podílník/ podílníci existujícího LV
 8. Klikněte na tlačítko Smlouvy: zobrazí se seznam ovlivněných smluv
  • Stav „Upravit smlouvy“: automaticky vytvoří nový dodatek
  • Stav „Nová smlouva“: vytvoří novou smlouvu
 9. Otevře se okno s nově vytvořeným dodatkem nového podílníka:
  • Je nutné přes tlačítko Přidej 2 přidat parcely do smlouvy
  • Změny uložte tlačítkem „OK“
 10. Otevře se okno s nově vytvořeným dodatkem původního podílníka
  • Obsahuje parcely s datem ukončení
   • Pokud se jedná o LV s více podílníky, provede se ukončení podílu a vytvoření dodatku u všech
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    22.10.2020    | Článek:    2809    |     www.WinFAS.cz