Článek: 2034 | Naposledy změněno: 27.07.2021

Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 


 

Klienti, pobočky a adresy (*3000)

 • Správa klientů
  • Filtry a režimy zobrazení podle oblastí - návod +2904
  • Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
 • Firemní věta (informace o vaší firmě)
 • Základní pořízení a úpravy klienta
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - ruční pořízení / uprava klienta - návod připravujeme
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - načtení z rejstříku ARES - návod +912
  • Klienti bez IČ (osoby) - návod připravujeme
  • Společné jmění manželů SJM - ruční pořízení klienta - návod +2475
 • Převod dokladů a vazeb mezi klienty - návod +2900
 • Práce s pobočkami
  • Změna názvu klienta - návod +2833
  • Změna adresy klienta (přestěhování) - návod +2833
  • Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
  • (neaktuální návod) Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
  • (neaktuální návod) Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
  • Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
  • Uživatelsky definovatelné vlastnosti klietna - návod +2876
 • Bankovní účty
 • Ověřování klientů - spolehlivosti, kreditní informace, kontroly integrity dat, ...
  • Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
  • (neaktuální návod) Kreditní informace - ověřování - návod +2094
  • Kreditní informace - nastavení - návod +2100
  • Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312
  • Kontrola integrity dat - návod připravujeme

Osoby (*3004)

Podmnožiny

Řízení vzathů se zákazníky

 • (neaktuální návod) Nastavení Account Managera - návod +405

GDPR

Ostatní

 • (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
 • Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    27.07.2021    | Článek:    2034    |     www.WinFAS.cz