Článek: 912 | Naposledy změněno: 27.11.2009

Získávání klientských dat prostřednictvím ARES

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) poskytuje možnost získání veřejných údajů subjektů prostřednictvím webových služeb. S tímto mechanismem spolupracuje informačním systém Winfas a tím zpřístupňuje tento jednoduchý způsob získávání aktuálních dat jeho klientům. Vyhledání údajů je založeno na zadání IČA příslušného subjektu.

Získávání dat z ARES je zakomponováno do aplikace Správa klientů (rychlé spuštění *3000) nacházející se ve stromové složce Klienti.

 

Postup zadání nového klienta s využitím služby ARES:

1. Spustíme aplikací Správa klientů (kód 3000)


 

2. Vyberte tlačítko Přidej.

Zobrazí se okno pořízení nového klienta.


3. Zde do kolonky vyplníme IČO příslušného námi zadávaného subjektu. Následně klineme na ikonu zeměkoule nad kolonkou , nebo rozbalíme tlačítko ARES, Vies a klikneme na řádek IČO -> ARES DATA.

Zobrazí se okno pořízení ARES DAT, kde probíhá komunikace s ARES.


4. Pokud je zadané IČO v databázi ARES nalezeno, jsou do okna doplněny informace. Ty je možné v tuto chvíli zeditovat. Chybějící informace povinného charakteru(žlutě označené sloupce) je třeba doplnit.

5. Stiskneme tlačítko OK a data se přesunou do okna Základní identifikace firmy .

 

Pokud byli v okně získávání dat z ARES vyplněny data osob firmy, jsou tyto data předány do podpořízení osob. Cesta  k němu je Adresa ->  rozbalit tlačítko spojení -> stisk Kontaktní osoby. Zde je možno editovat. 

Dalším údajem získaným z ARES je Registrace, který je přenesen do okna možného vyvolat tlačítkem  Adresy. Zde také možná další editace.

6. V případě dokončení nastavení dat nového klienta stiskneme v okně pořízení Základní identifikace firmy tlačítko OK, čímž se všechny data uloží.

 

Postup úpravy stávajícího klienta s využitím služby ARES:

(obrazovky, které jsou shodné s výše zobrazenými, nejsou v další části návodu znovu zobrazovány)

1. Spustíme aplikací Správa klientů (kód 3000)

 

2. Vyberte tlačítko Uprav.

Zobrazí se okno úpravy již existujícího záznamu klienta.

3. Zde klineme na ikonu zeměkoule nad kolonkou , nebo rozbalíme tlačítko ARES, Vies a klikneme na rádek IČO -> ARES DATA.

Zobrazí se okno pořízení ARES DAT, kde probíhá kominikace s ARES.


 

4. Pokud je zadané IČO v databázi ARES nalezeno,otevře se okno výběru změny údajů vůči databázi.

Zde se pomocí zaškrtávacího tlačítka vyberou nové údaje získané z ARES, kterými jsou ty staré přepsány.


Po stisku tlačítka OK, se dostaneme do okna pořízení Získání dat z ARES. S námi v předchozím kroku vybranými daty. Tyto údaje je možné v tuto chvíli editovat.

5. Stiskneme tlačítko OK a data jsou přesunuta do okna Základní identifikace firmy a jsou jimi nahrazeny staré údaje.

Pokud byli v okně získávání dat z ARES vyplněny data osob firmy, jsou tyto data předány do podpořízení osob. Cesta  k němu je Adresa ->  rozbalit tlačítko spojení -> stisk Kontaktní osoby. Zde je možno editovat. 

Dalším údajem získaným z ARES je Registrace, který je přenesen do okna možného vyvolat tlačítkem  Adresy. Zde také možná další editace.

6. V případě dokončení úpravy dat klienta stiskneme v okně pořízení Základní identifikace firmy tlačítko OK, čímž se všechny změny v datech uloží.

 

Problémy při získávání dat z ARES:

V případě nedostupnosti služby ARES program zahlásí chybové hlášení v průběhu komunikace se službou ARES viz bod 3.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    27.11.2009    | Článek:    912    |     www.WinFAS.cz