Článek: 3233 | Naposledy změněno: 04.11.2022

Mimořádné výplaty pachtovného

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


V okamžiku výplat pachtovného lze vytvářet mimořádné výplaty nad rámec pachtovného, nejčastěji navýšením ceny za hektar. Vytvoření předpisu mimořádné platby je obdobné, jako u běžné výplaty:

  • V aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy klepněte na šipku vedle tlačítka "Platby" a zvolte možnost "Přidej mimořádnou".
  • Zadejte navýšení ceny za hektar.
  • Pomocí filtru "Skupina sazeb" lze omezit výběr smluv dle použité nájemní skupiny.
  • Klepněte na tlačítko "Přidej".
  • Proveďte výběr klientů, u kterých se má provést vytvoření platby, potvrďte tlačítkem OK.
  • V okně "Pořízení mimořádných plateb" uložte vytvořené platby tlačítkm OK.


  • Pokud má jeden klient uzavřených více pachtovních smluv, nabízí se vytvoření předpisu za každou smlouvu zvlášť.
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    04.11.2022    | Článek:    3233    |     www.WinFAS.cz