Článek: 3180 | Naposledy změněno: 26.07.2022

Vytvoření žádostí o import dat z katastru nemovitostí

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Aktualizovat evidenci parcel a listů vlastnictví importem údajů z katastru nemovitostí je možné za splnění následujících podmínek:

 1. Vytvoření a odeslání žádosti o založení zákaznického účtu pro webové služby pro KN.
 2. Vytvoření a odeslání žádosti s rozsahem požadovaných katastrů pro WinFAS.

1. Vytvoření a odeslání žádosti o založení zákaznického účtu pro webové služby pro KN.

 • Je nutné vyplnit a odeslat žádost o zpřístupnění webových služeb. Odkaz na žádost ve formátu pdf:
  https://www.cuzk.cz/getattachment/981ecffd-470c-4983-8c85-07af058c214b/Bezny-(platici).aspx
 • Po schválení žádosti o zpřístupnění webových služeb klient obdrží do datové schránky přihlašovací údaje, které budou sloužit pro přístup k datům z KN.
 • Přihlašovací údaje je nutné uložit do systému WinFASu dle následujícího postupu:
  1. Aplikace *4299 Evidence pachtovních smluv.
  2. Tlačítko „Katastr“ – volba možnosti „Import KN ze souboru vfk“.
  3. Založte šablonu "1 Import dat KN".
  4. Na záložce "Stažení dat" uložte přihlašovací údaje.

 2. Vytvoření a odeslání žádosti s rozsahem požadovaných katastrů pro WinFAS.

 • Je třeba vytvořit a poslat žádost s rozsahem požadovaných katastrů k aktualizaci.
 • Žádost bude přílohou smlouvy o šíření dat KN, kterou je nutné uzavřít mezi klientem a společností WinFAS.
 • Žádost lze vytvořit přímo z WinFASu následujícím způsobem:
  1. Aplikace *4299 Evidence pachtovních smluv.
  2. Tlačítko „Katastr“.
  3. Volba možnosti „Žádost o KÚ pro WinFAS.


          4. Otevře se okno pro výběr katastrů, kde pomocí tlačítka „Hromadně“ klient provede výběr katastrů, které požaduje                      aktualizovat a uloží tlačítkem OK.       5. Ve sloupci „Rozsah“ je možné uvést rozsah parcelních čísel nebo jednotlivá čísla parcel, která se oddělují čárkou.
       6. Ve sloupci „Původní šiřitel“ klient uvede původního šiřitele.
       7. Pokud má klient nárok na získání slevy, vyplní sloupec „Převod slevy“ (nárok na slevu má za předpokladu, že doloží kopii             smlouvy s původním poskytovatelem dat KN).

       8. Po stisku tlačítka „OK“ dojede k odeslání žádosti na mail datakn@winfas.cz.
           Po splnění těchto podmínek dojde k vytvoření smluvního vztahu, na jehož základě budou prostřednictvím společnosti                 WinFAS poskytnuta data z KN klientovi, který o data zažádal.

 

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    26.07.2022    | Článek:    3180    |     www.WinFAS.cz