Článek: 2829 | Naposledy změněno: 13.11.2020

Tisk složenek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky | Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Jedná se vytvoření sestavy - formuláře k tisku složenek tyup B nebo typu C. 
Vytvoření je možné provést v aplikaci *1001 Závazky.

Postup:

  1. Spusťte aplikaci *1001 Závazky
  2. Klikněte na tlačítko „Složenky“, zobrazí se okno Pořízení poštovních složenek
  3. Na záložce „Výběr“
    • nastavte účetní knihu, ve které máte dané doklady k úhradě složenkou


    4. Na záložce "Parametry" lze nastavit zpráva pro příjemce, lhůta splatnosti a možnosti odečtení ceny poštovní služby ze         složenky, předání složenky do vlastních rukou a bankovní účet odesílatele - tento údaj je povinný pro tisk složenek               typu B.

       

   5. Klikněte na černou šipku vedle tlačítka "Složenky"
   6. Zobrazí se doklady pro tisk složenky B nebo C
   7. Vyberte doklady a potvrďte tlačítkem OK.
   8. Zobrazí se tisková sestava.

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    13.11.2020    | Článek:    2829    |     www.WinFAS.cz