Článek: 2813 | Naposledy změněno: 22.10.2020

Kontroly integrity dat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky Daň z nemovitosti


 

 • Umožňují uživatelsky provádět jednotlivé kontroly z pohledu aktuálnosti sazeb daně a pachtovného, aktuálnosti výměry parcel a datumových návazností
 • Důležité provádět před výplatami!!!
 • Provádějte je vždy k aktuálnímu datu (např. 31.12.2020)
 • Kontroly naleznete v aplikaci *4299 na tlačítku „Kontroly“
 • Doporučujeme provádět všechny kontroly.
 • Kliknutím na výběr „Vše“ lze vybírat kontroly hromadně.
 • Kliknutím na tlačítko „Proveď“ provedete kontroly.
 • Pokud je daná kontrola v pořádku, zobrazí se prázdná sestava.
 • Pokud je daná kontrola chybová, zobrazí se chybový protokol.
 • Jsou rozděleny do dvou skupin: kontroly parcel a kontroly smluv.

Kontroly parcel

 • Aktuálnost daně 
  • Porovná částku uložené daně u parcely oproti částce daně ve smlouvě (u dané parcely).

Kontroly smluv

 • Účinná smlouva bez aktivních parcel
  • Ukončí smlouvy, které nemají žádnou aktivní parcelu, tzn. byla ukončena platnost těchto parcel ve smlouvě.
 • Křížová kontrola parcely x příslušnost k LV
  • Smlouva obsahuje parcely cizího vlastníka.
 • Datumová kontrola parcel
 • Aktuálnost výměr parcel ve smlouvě
 • Aktuálnost sazby dle parametrů smlouvy
 • Aktuálnost pachtovného dle sazby
 • Atkuálnost daně
 • LV - část chybí v pachtu
 • Kontrola bankovního účtu (status "lze platit" - nenastaveno)

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    22.10.2020    | Článek:    2813    |     www.WinFAS.cz