Článek: 2805 | Naposledy změněno: 02.10.2020

Výplaty pachtovného

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky | Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Výplaty pachtovného spočívají ve vytvoření předpisů plateb v aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv. Tyto předpisy se generují na základě pořízených údajů z pachtovních smluv. Následně se tyto předpisy importují do aplikace *1001 Závazky, kde se zaúčtují a částky se dle nastaveného způsobu úhrady vyplácí. Zpětně pak lze sledovat uhrazené/neuhrazené závazky.

Před výplatami pachtovného doporučejeme provést Kontroly integrity dat (tlačítko „Kontroly“ na okně aplikace *4299)!

      

1. Postup vytvoření předpisu platby

 • Předpisy plateb mohou být generovány jednotlivě nebo hromadně.
 • V aplikaci *4299 klikněte na tlačítko „Platby“, otevře se okno Předpisy plateb.
 • Klikněte na tlačítko Přidej: 
  • 1. Proveďte výběr formy vytváření předpisů plateb: 
   • Po smlouvách - vyplácí se osobě, se kterou je uzavřena smlouva v nesoučtové formě (1 smlouva = 1 předpis)
   • Po klientech - vyplácí se vlastníkovi nebo privilegované osobě v součtové formě (více smluv = 1 předpis)
  • 2. Nastavte nebo upravte parametry platby:
   • Výběr pro vytvoření předpisů lze omezit typem úhrady (hotově, převodem, složenkou, …).
   • Lze omezit dle typu platby: jen pachtovné, jen daň, pachtovné + daň
   • Poměrná část: jako výchozí nastavena na „ANO“, tzn. pokud chcete zohlednit změny v pachtovní smlouvě v průběhu roku, které ovlivnily výpočet pachtovného.
  • 3. Nastavením filtrů lze omezit předpisy dle:
   • Filtru osoby: dle potřeby lze vytvořit předpis platby pouze jednomu klientovi.
   • Skupiny smluv: dle vybrané položky uživatelsky vytvořeného seznamu, např. dle obcí.
  • 4. Klikněte na tlačítko „Přidat“ .

             
 

  • 5. Proveďte výběr klientů pro vytvoření předpisu platby.
  • 6. Zkontrolujte celkovou částku pachtovného dle zvolených parametrů vybraných klientů.
  • 7. Výběr potvrďte tlačítkem OK.   
 •   
   
  • 8. Data uložte kliknutím na tlačítko OK na okně pro vytvoření předpisů a následně na tlačítko OK na okně Předpisy plateb - dojde k uložení předpisů, které budete následně importovat do aplikace *1001 Závazky.

2. Postup importu předpisů plateb do účetnictví

 • 1. Spusťte aplikaci *1001 Závazky (pokud nejste omezeni přístupovými právy).
 • 2. Dvojklikem otevřete šablonu „Import pachtovné“.
 • 3. Klikněte na tlačítko „Import“.

      

 • 4. Vyberte typ importu „Pachtovné“ a klikněte na tlačítko „OK“.

     

 • 5. Potvrďte nebo upravte parametry importu.
 • 6. Vyberte doklady pro import a klikněte na tlačítko „OK“.
 • 7. Zobrazí se kontrolní sestava importovaných dat.

  

 • 8. Sestavu můžete vytisknout a následně „křížkem“ zavřít.
 • 9. Dialogové okno s dotazem importovat data do účetnictví potvrďte kliknutím na tlačítko „Ano“.

    

 • 10. Úspěšně provedený import potvrďte tlačítkem „OK.

Vytvořené doklady jsou pak dále zpracovány v aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih (úhrady, zaúčtování, …).

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    02.10.2020    | Článek:    2805    |     www.WinFAS.cz