Článek: 2789 | Naposledy změněno: 10.09.2020

Pořízení nového listu vlastnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Pořízení listu vlastnictví umožňuje zadat informace o LV, způsobu rozpočítání pachtovného a daně a podílu jednotlivých vlastníků daného LV.
Pořízení listu vlastnictví dále umožuje pořídit nová čísla parcel pod daným LV.


 • 1. Spusťte aplikaci Pachtovní smlouvy *4299.
 • 2. Klepněte na tlačítko "LV".
 • 3. Vyplňte základní údaje o novém LV:
  • Číslo LV, případně popis
  • Katastr
  • Způsob rozpočítání pachtovného a daně - ovlivňuje výplaty, neprojeví se ve smlouvě, jsou to tyto způsoby:
   • Pacht i daň dle zlomku 
    • Každému podílníkovi bude připočten pacht i daň podle jeho nastavené metody výpočtu pachtovného násobeno zlomkem podílu vlastnictví.
   • Pacht zlomkem, daň privilegované
    • Pacht se rozpočítá mezi podílníky podle zlomku a daň se přičte zvolenému podílníkovi = privilegovaná osoba (klient).
   • Pacht i daň privilegované
    • Pacht za všechny podílníky v LV se připočte pouze zvolenému podílníkovi = privilegovaná osoba (klient).
  • Dopočítávat zbytek podílu
   • Funkce určuje, zda se má zbytek podílu automaticky doplňovat na další řádek.
  • Kontrolovat součet podílů
   • Při nastavení je podíl systémem kontrolován -> součet podílů nesmí být u daného LV vyšší než 1.
 • 4. Klikněte na tlačítko „Přidej 2“ pro přidání podílů.
 • 5. Vyplňte údaje na záložce „Podíly“.
  • Zlomek (podíl)
   • Pokud je na okně zakliknutý status „Dopočítávat zbytek podílu“ u prvního se automaticky doplní 1/1, po úpravě na jinou výši podílu se pak u dalších dopočítává zbytek.
  • Klient (podílník)
   • V údaji Klient stiskněte klávesu F7, otevře se okno s číselníkem klientů -> proveďte výběr.
  • Privilegovaný
   • Pokud se bude tomuto podílníkovi vyplácet pacht i daň za celé LV zaklikněte tento status.
  • Podíl do DNE
   • Pokud má být podíl zahrnut do daňového přiznání zaškrtněnte tento status.
  • Platnost
   • Pokud je podíl platný nastavte pouze „Platnost od“.

Pozn.: Pokud bude součet podílů k některému datu větší než 1, zčervená první sloupec u podílníků, kteří mají k tomuto datu platný podíl. Navíc na konci řádku je graficky znázorněna platnost podílů v čase.

 • 6. Klikněte na tlačítko "Přidej 3" pro pořízení parcel.
 • 7. Vyplňte údaje na záložce "Parcely" - pořízení údajů parcely podroběji popsáno v návodu Parcely - Pořízení.
  • Parcela
  • Druh číslování (Dr.č.)
  • Typ (KN x ZE)
  • Výměra celkem
  • Výměra užívaná
  • Druh pozemku, Způsob využití, Daň a Kód DNE
  • Kultura
  • Sazba
  • Nájemní skupina
 • 8. Pro uložení klikněte na tlačítko „OK“.

 

      

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2789    |     www.WinFAS.cz