Článek: 2583 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Upgrade WinFASu na verzi 3.0 a migrace databáze ASA12

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Na této stránce naleznete podrobný postup upgradu WinFAS na verzi 3.0 a migrace databází na ASA 12. Stručný seznam kroků a obecné informace k upgradu najdete v návodu +2585. Nejčastěji kladené dotazy jsou v návodu +2592.

Nová verze 3.0.0.30 je již k dispozici!

Následující postup si důkladně pročtětě a postupujte podle něj.


 

Které databáze se mají migrovat?

 • Systémová databáze
 • Všechny firemní databáze, do kterých plánujete přistupovat k datům (i zpětně)
  • Nejdříve stačí migrovat databáze aktuálního roku
  • V následujících měsících doporučujeme migrovat i všechny starší databáze
  • Pozor! Databáze vytvořené v současném WinFAS 2 nebudou bez migrace ve WinFAS 3 čitelné - včetně archivů!

 

Archivace firemních databází

 • Před upgradem na WinFASu 3 proveďte aktualizaci databází na verzi 2.2.77.35 a následně je archivujte.
 • Archivujte všechny databáze (databáze ponechané ve starší verzi nebudou čitelné - viz výše).
 • Archivaci provádějte přímo na serveru - je to o polovinu rychlejší než archivace ze stanic.
 • Před archivací doporučujeme u každé databáze odložit transakční log. Zmenší se tím velikost archivu a zrychlí celý proces archivace. Podrobný postup odložení transakčního logu v návodu +2590
 • Při archivaci "přes noc" můžete archivovat všechny firmy nejdnou. Při archivaci v průběhu dne doporučujme rozdělit si archivaci do několika menších dávek (po dobu archivace bude WinFAS na daném počítači nepřístupný).
 • Archivaci databází je možné provést hromadně:
  • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem.
  • Podržte klávesu CTRL a myší vyberte všechny aktualizované databáze, které chcete archivovat.
  • Klepněte na tlačítko Archiv.

  • Vyberte složku, do které mají být uloženy archivy.
  • klepněte na tlačítko Otevřít.
  • Počkejte, než bude archivace všech databází ukončena.
  • Pro každou databázi vznikne samostatný archiv.

 

Upgrade WinFAS 3 na serveru a migrace databází

Postup platí pro firmy, které mají na databázovém serveru nainstalovaný také WinFAS (99% firem)
Pokud na serveru WinFAS nemáte, použijte postup na konci tohoto návodu

 1. Server musí být aktualizovaný jako první!
 2. Do počítače musíte být přihlášení jako správce operačního systému Windows.
 3. Pomocí programu Asistent upgrade WinFAS 3 ověřte, zda plníte výše zmíněné podmínky
  1. Spusťte WinFAS běžným způsobem.
  2. V pravém horním rohu napište do pole kód   winfas3  a potvrďte klávesou enter .
      Asistent je dostupný ve verzi 2.2.75.35 nebo vyšší.
      Alternativně jej můžete stáhnout na adrese http://info.okfas.cz/download/winfas_3.exe
  3. Některé antivirové programy mohou blokovat spuštění Asistenta. Pokud nastane, povolte spuštění aplikace i přes varování antivirového programu, případně Antivirus dočasně vypněte.
  4. Spustí se Asistent upgrade WinFAS 3 a automaticky proběhne kontrola vašeho počítače.
  5. Řiďte se pokyny na obrazovce.
 4. Proveďte aktualizaci WinFASu běžným způsobem - vyberte nejnovější verzi 3.0.0.x
 5. Po aktualizaci progtramu se objeví hláška upozorňující na migraci systémové databáze. Po potvrzení dojde k migraci systémové databáze a přeregistrování síťového serveru (časově nenárončné, řádově minuty).
 6. WinFAS se automaticky spustí.
 7. Migrace databází
  1. Spusťte aplikaci *9800 Správa firem.
  2. Podržte klávesu CTRL a myší byrete databáze, které chcete migrovat - viz výše.
   (časová náročnost migrace jedné databáze je 20 - 60 minut, dobře si naplánujte potřebný čas)
  3. Klepněte na tlačítko Update.

  4. Pokud některá z vybraných databází vyžaduje migraci na novou verzi, zobrazí se vám dotaz:


   Ano - databáze uvedená v závorce bude migrována, u další vybrané databáze se dotaz znovu objeví
   Všechy (x) - všechny vybrané databáze budou migrovány, pokud bude potřeba
   Ne - databáze uvedená v závorce nebude migrována, u další vybrané databáze se dotaz znovu objeví
   Ne všem (x) - u žádné z vybraných databází nebude prováděna migrace

Upgrade WinFAS 3 na stanicích

 • Server musí být aktualizovaný jako první! (viz výše) Teprve poté je možné aktualizovat i stanice.
 • Dokud nebude proveden upgrade stanic, nebude možné přistupovat k databázím na serveru.
 • Na stanici musíte být do Windows přihlášeni jako správce.
 • Pokud si nejste jisti, zda máte dostatečné oprávnění, spusťte Asistaneta upgrade WinFAS 3.
  • Spusťte WinFAS běžným způsobem.
  • V pravém horním rohu napište do pole kód   winfas3  a potvrďte klávesou enter.
  • Spustí se Asistent upgrade WinFAS 3 a automaticky proběhne kontrola vašeho počítače.
  • Řiďte se pokyny na obrazovce.
  • Po kontrole aplikaci Asistenta ukončete.
 • S dodstatečným oprávněním do Windows probíhá aktualizace WinFASu standardním způsobem.
 • Na konci aktualizace neprovádíte kontrolu ani migraci databází.

 

Upgrade WinFAS 3 na databázovém serveru bez klientské aplikace WinFAS

Pokud nemáte na databázovém serveru klienta WinFAS, postupujte podle tohoto návodu.

Migrace systémnové databází (provádí se na stanici)
Při aktualizaci můžete na stanici využít Asisten upgrade WinFAS 3 (v Centrálním manažeru do pole kód napište WinFAS3 a klepněte na tlačítko Spusit).

 1. Proveďte aktualizaci WinFASu na stanici na verzi 3 (viz výše).
 2. Spusťte WinFAS (zobrazí se 2 chybové hlášky, potvrďte je a pokračujte dále) do Centrálního manažeru.
 3. Spusťte aplikaci *9800 Správa firem
  • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Archiv a vyberte možnost Systémová databáze
  • Vyberte umístění pro archiv a uložte.
  • Po provedení archivu klepněte na černou šipku vedle tlačítka Update a vyberte Migrace archivů
  • Zvolte archiv systémové databáze, který jste vytvořili v předchozím kroku.
  • Po provedení migrace WinFAS ukončete.
 4. Archiv systémové databáze si nahrajte na počítač, který slouží jako databázový server.

Update serveru na verzi 3

 1. Přejděte na počítač, který slouží jako databázový server WinFASu.
 2. Stáněte si nejnovější verzi instalačních souborů WinFAS.
 3. Ve Windows si otevřete Služby a zastavte službu WinFAS server.
 4. Najděte si složku se systémovou databází WinFASu (obvykle C:\program files\ok\winfas\sql\sysor)
 5. Obsah složky si zálohujte a vymažte. Místo něj nakopírujte obsah archivu systémové databáze.
 6. Spusťte instalaci WinFASu (viz korok 2)
  • V průběhu instalce zvolte typ instalace Nástroje

  • V nabídce zvolte Update síťového databázového serveru

  • Dokončete instalaci běžným způsobem
 7. Po dokončení instalace se na některých počítačích může zobrazit hláška, že program nemusí být správně nainstalován. Potvrďte ji možností Tento program je nainstalovaný správně.

 8. Aktualizace databázového serveru je hotová.
 9. Nyní můžete na stanici spusit migraci databází - aplikace *9800 Správa firem, tlačítko Update
  Ze stanice musíte mít dostatečné právo pro zápis na disk serveru.
  Více viz postup výše

 

Nejčastěji kladené dotazy

Kontakt pro dotazy

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    2583    |     www.WinFAS.cz