Článek: 2592 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Upgrade WinFASu na verzi 3.0 - nejčastěji kladené dotazy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

 • Na této stránce se budou průběžně objevovat nejčastěji kaldené dotazy k aktualizaci WinFASu
 • Podrobný postup aktualizace najdete v návodu +2583

Kde najdu podrovný návod upgrade na verzi 3.0?

Aktualizace programu neproběhla korektně (není dokončena)

 • Pokud se z nějakého důvodu zcela nedokončí aktualizace, může program hlásit, že není možné se připojit k systémové databázi. V takovém případě doporučujeme provést kontrolu integrity programu.
 • Postup:
  • Spusťte WinFAS
  • Případné chybové hlášky a upozornění potvrďte / přeskočte
  • V Centrálním manažeru klepněte nahoře na menu Nástroje / WinFAS kontrola
  • Otevře se okno Průvodece kontrolou systému a zobrazí verzi vašeho programu, pokračujte tlačítkem Dále
  • Nyní se otevře okno Výběr součástí ke kontrole
  • Zatrněte část Programové soubory (automaticky se zatrhnou i ostatní podřízené)
  • Pokračujte tlačítkem Dále

  • U chybných položek se zobrazí hlášení Update nutný, pokračujte tlačítkem Dále
  • Nyní se otevře okno aktualizace programu, pokračujte stejným způsobem, který používáte při aktualizaci.

Po aktualizaci se nemohu dostat do firemních databází

 • Neprovedli jste migraci databází.
 • Zjednodušený postup
  • Přejděte k počítači, který na vaší firmě používáte jako server (hlavní) pro WinFAS
  • Přihlaste se do WinFASu
  • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem
  • Vyberte firemní databázi, kterou chcete migrovat
  • Stiskněte tlačítko Update
  • Řiďte se pokyny na obrazovce
 • Podrobný postup včetně možnosti hromadné migrace - návod +2583

Co je to Migrace databází?

 • Export dat z databáze a jejich opětovné nahrání do nových struktur.
 • Při migraci dojde také rebuildu (přeskládání) databáze a tím i jejímu změnšení.
 • Je podmínkou pro přechod na novou verzi databáze ASA 12 a použivání WinFASu 3.

Musím provést migraci databází?

 • Ano.
 • Migraci proveďte u všech firem, které chcete v novém WinFASu i nadále používat (i v případě, že jsou pouze pro čtení).
 • Databáze, u kterých proběhla migrace, nebude možné:
  • Číst
  • Zapisovat
  • Archivovat

Musím migrovat všechny databáze najednou:

 • Nemusíte.
 • V první řadě proveďte migraci u firem, které aktuálně používáte (tj. rok 2019 a 2018).
 • Průběžně pak do konce roku 2019 proveďte migraci také zbytku databází.
 • Migraci lze spustit hromadně - viz návod +2583

Jak dlouho trvá migrace databází?

 • Migrace systémové databáze trvá v řádu minut.
 • Migrace firemní databáze běžné velikosti trvá cca 20 - 30 minut.
 • Rychlost migrace ovlivňuje
  • Velikost databáze (počty dokladů, množství vět v číselnících, ...)
  • Provádění migrace přímo na serveru je 2x rychlejší než ze stanic
  • Výkon počítače

Jak poznám, který počítač je databázový server?

 • Vyberte počítač, o kterém si myslíte, že je server.
 • Na počítači spusťte Asistent Upgrade WinFAS 3.0
  • V Centrálním manažeru napište do pole kód  winfas3  a stiskněte tlačítko Spusť
  • Asistent je dostupný od WinFASu verze 2.2.77.35.
   Alternativně jej můžete stáhnout z adresy http://info.okfas.cz/download/winfas_3.exe
 • Program provede kontrolu počítače a informuje vás, zda jde o server.
 • Pokud nejde o server, sdělí vám jméno a IP adresu serveru.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    2592    |     www.WinFAS.cz