Článek: 2590 | Naposledy změněno: 24.04.2020

Zmenšení firemní databáze

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Správa WinFASu |


 

Proč řešit velikost firemní databáze

 • Místo na pevném disku serveru, které zabírá databáze
 • Rychlost archivace
 • Velikost archivů

Jak mohu zmenšit databázi?

 1. Odložení transakčního logu
  • Pokud používáte transakční log, nejsou data zapisována přímo do databáze, ale nejdříve do tzv. transakčního logu. Teprve z něj se následně zapisují do databáze. Tento způsob umožňuje uživateli rychlejší práci a zároveň slouží jako poslední záchrana při poškození databáze. Nevýhodou je, že tento log v může v průběhu let narůst na několika násobek velikosti vaší databáze. Při archivaci je archivována jak databáze, tak i transakční log. Více informací v návodu +1045
  • Odložením logu vznikne nový prázdný log a stará data logu budou přesunuta do samostatného souboru, který se již nezálohuje. Takto odložená data je možné stále možné použít v nouzi k záchraně databáze, ale zároveň se již nepřidávají při archivaci do záloh. Soubory záloh menší a archivace zabere výrazně méně času.
  • Musíte mít dostatečná práva pro zápis na disk serveru.
  • Tento proces není časově náročný.
  • Postup:
   • Spusťte aplikaci *9808 Správa serverů
   • Rozbalte tlačítko Trans. log
   • Vyberte možnost Odložení (přejmenování)
   • Po dokončení potvrďte protokol a okno opusťte.
 2. Rebuild databáze
  • Mazáním dat nebo dokladů vznikají v databázi prázdná místa, která neobsahují žádná data, ale přesto mají rezervovaný prostor. Rebuildem databáze dojde k vykopírování dat z databáze a jejich opětovnému nahrání zpět, tentokrát bez "prázdných míst".
  • Tento proces je časově náročný (dle velikosti databáze 30 - 120+ minut).
  • Rebuild provádějte přímo na serveru, je to rychlejší než na stanici.
  • Po dobu rebuildu nedoporučujeme na počítači pracovat jako uživatel (automaticky vyskakují okna s rebuildem a "berou vám kurzor"). Serverové služby nicméně běží dál a ostatní databáze, které nejsou právě rebuildované, jsou i nadále dostupné.
  • Postup:
   • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem
   • Vyberte firmu u které chcete provést rebuild
   • Zjištění, kolik prostoru ušetříte rebuildem databáze (nepovinné)
    • Rozbalte tlačítko Stav a vyberte možnost Stav databáze
    • V okně stavu stiskněte tlačítko Start (pokud je aktivní)
    • Okno stav zavřete tlačítkem Zavřít
    • Rozbalte tlačítko Stav a vyberte možnost Velikost databáze
    • Ve žlutém poli uvidíte, kolik ušetříte místa po rebuildu

   • Stále stojíte na firmě, u které chcete provést Rebuild
   • Robalte tlačítko Stav a vyberte možnost Rebuild
   • Stiskněte tlačítko Rebuild
    (rebuild dále probíhá automaticky bez dotazů, tichý mód omezí počet vyskakujících oken při rebuildu)

   • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2020    | Článek:    2590    |     www.WinFAS.cz