Článek: 2585 | Naposledy změněno: 30.08.2019

Upgrade WinFASu na verzi 3.0 - stručný popis

Poslední aktualizace verze 2 vychází 30. 8. 2019

Tato aktualizace obsahuje kumulativní změny a vylepšení programu za poslední 2 měsíce. Především se jedná o legislativní změnu nového způsobu výpočtu DPH a také úpravy programu pro snazší přechod na verzi 3 (asistent upgrade, vylepšené hlášky). Současně se jedná o poslední aktualizaci pro verzi 2. Další aktualizace plánovaná na konec září již bude pouze pro WinFAS 3.

Postup upgrade WinFAS a migrace databáze

V průběhu prvního týdne měsíce září dojde k uvolnění nové verze WinFASu 3.0. Změna souvisí s přechodem na novou verzi databáze ASA 12 a z toho plyne nutnost provést migraci vašich databází. Jedná se o časově náročnější operaci, proto si prosím na nahrání verze WinFAS 3 rezervujte dostatek času.

Důležité !

 • Nejdříve musíte aktualizovat server a až následně stanice.
 • Po aktualizaci je nutné migrovat jednotlivé databáze (20-60 minut/databáze).
 • Do Windows musíte být přihlášení jako správce.
 • Nejdříve proveďte migraci databází aktuálního roku. Migraci starších databází můžete provádět průběžně v závislosti na tom, kdy je budete potřebovat (do té doby budou takové databáze nedostupné pro čtení i zápis – včetně multifiremních pohledů).
 • K dispozici je aplikace Asistent upgrade WinFAS. S její pomocí mimo jiné zjistíte, který počítač je server, zda jste přihlášeni s dostatečným oprávněním, a jaké kroky máte provést pro úspěšný upgrade – http://info.okfas.cz/download/winfas_3.exe (doporučení - pokud budete mí aktualizovaný WinFAS na poslední verzi z 30. 8., spustíte Asistent upgrade přímo z Centrálního manažeru WinFASu - vpravo nahoře do pole kód napište „winfas3“)

Stručný postup pro server

 • Nejdříve proveďte archivaci všech databází (i starých roků) – lze provést také hromadně, viz návodu +2583
 • Server musí být aktualizovaný jako první!
 • Pro provedení musíte být na serveru přihlášeni do Windows jako Správce.
 • Spusťte Asistent upgrade WinFAS a řiďte se pokyny na obrazovce.
 • Na serveru proveďte aktualizaci WinFASu na nejnovější verzi 3.0
 • Při aktualizaci databází vyberte pouze Systémovou databázi (sysor).
 • Dokončete aktualizaci a přihlaste se do WinFASu.
 • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem.
 • Vyberte firemní databázi, kterou chcete migrovat (můžete označit i více databází najednou, při označování stačí držet stisknutou klávesu CTRL).
 • Stiskněte tlačítko Update.
 • Po dobu migrace nedoporučujeme na počítači pracovat. V závislosti na výkonu serveru a velikosti databáze může migrace jedné databáze trvat v rozmezí 20 až 60 minut.
 • Tímto způsobem aktualizujte všechny firmy aktuálního roku.
 • Podrobný popis v návodu +2583

Stručný postup aktualizace pro stanice

 • Po aktualizaci serveru je nutné aktualizovat také stanice.
 • Pro provedení musíte být na stanici přihlášení do Windows jako Správce.
 • Aktualizaci stanice na WinFAS verzi 3.0 proveďte běžným způsobem.
 • Při aktualizaci neprovádějte kontroly systémové ani firemních databází.
 • Přihlaste se do WinFASu běžným způsobem.
 • Podrobný popis v návodu +2583

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    30.08.2019    | Článek:    2585    |     www.WinFAS.cz