Článek: 1356 | Naposledy změněno: 19.08.2013

Ústřední evidence prasat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Aplikace slouží pro vytváření nových, prohlížení, odesílaní a tisk hlášení ústřední evidence prasat.

Změny hlášené ústřední evidenci jsou doplňovány dle číselníku Povolené druhy pohybu (*3306). V číselníku je třeba nastavit, pod jakými kódy budou dané pohyby zasílány.

Základní číselníky

Definování druhů zvířat, pohybů a stájí od kterých mají být hlášení zasílány:

Číselníky pro zefektivnění práce:

  • Nastavení číselných řad (*9001) návod +2477
  • Druhy dokladů (*3397) návod +1306
    • Dle požadavku ÚE by sumarizace měla být nastavena Denní.


Číselníky centrálně řízené:

Vytváření hlášení ÚE prasat

  • Postup vytváření hlášení pro ÚE prasat se provádí obdobně jako hlášeních ÚE skotu. A to v aplikaci ÚE Prasat *3395.
  • Při vytváření hlášení vyberte měsíc, za který chcete hlášení odeslat (Měsíc zpracování).
  • V hlášení jsou zvýrazněny řádky s počtem prasnic na hospodářství a případně počáteční stav zvířat.


  •  Na záložce "Rozšířené" je možné upravit období, za které bude hlášení vytvářeno.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    19.08.2013    | Článek:    1356    |     www.WinFAS.cz