Článek: 1295 | Naposledy změněno: 09.05.2013

Povolené druhy pohybů (*3306)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Druhy pohybů zvířat | Vytvoření nové kategorie zv. |


Číselník definuje jednotlivým druhům zvířat jejich povolené pohyby. (Vytváří provázání mezi číselníky Druhy zvířat a Druhy pohybu zvířat.) Každému druhu určuje, jestli a pod jakým kódem půjde do ústřední evidence.

Přidávání druhu pohybu ke druhu zvířat:

 • 1. Spusťte okno Povolené druhy pohybu (*3306).
 • 2. Označte druh zvířete v levé časti okna.
 • 3. Stiskněte tlačítko Přidej v pravé části okna.


 • 4. Vyplňte:
  • Druh pohybu (dle číselníku *3303)
  • Rozbalovátkem Příjem/Výdej vyberte zda se jedná o příjem, výdej nebo informaci.
                - Příjem – veškeré hodnoty jsou kladné
                - Výdej – veškeré hodnoty jsou záporné
                - Informace – hodnoty tohoto pohybu jsou 0
                  Pozn.: U pohybů 80,81 a 82 mohou existovat 2 věty (příjem i výdej).
  • Při vedení Ústřední evidence je potřeba vyplnit:
                - Změna ÚE   - pohyb odesílán do ÚE s touto změnou
                - popř. Změny ÚE mínusová - odesílá se do ÚE při stornovaném pohybu
 • 5. Potvrďte OK. 
Pozn.: Při pořizování dat k určitému druhu zvířat lze přiřadit pouze pohyby povolené tomuto druhu zvířat.

 • V okně povolených druhů pohybů je možnost rozbalovátkem nastavit Podle druhu zvířat pohyby ke zvířatům nebo Podle druhu pohybů zvířata k pohybům.

Hromadné kopírování

Funkce duplikuje data ze zdroje do cílové položky. V číselníku jsou možné dvě modifikace:


1. Podle druhu zvířat

Umožňuje duplikovat všechny druhy pohybu (popř. si vybrat pouze některé) jednoho druhu zvířat a přesunout je k druhému druhu zvířat dle výběru.

 • 1. Spusťte číselník Povolené druhy pohybu *3306.
 • 2. Filtrujte Podle druhu zvířat.
 • 3. Vyberte druh zvířat, ze kterého chcete kopírovat pohyby.
 • 4. Klikněte na tlačítko "Hrom. kopírov."


 • 5. Vyberte cílový druh zvířat, do kterého chcete pohyby překopírovat.
 • 6. Klikněte na tlačítko "Překopíruj".


 • 7. Vyberte požadované pohyby, které chcete překopírovat. Můžete využít tlačítek vybrat Vše, Nic, Označ.
 • 8. Potvrďte tlačítkem "OK".


 

2. Podle druhu pohybu

Vybraný druh pohybu zvířat se překopíruje mezi vybrané druhy zvířat, které si vyfiltrujete.
Obdobný postup jako při Hromadném kopírování podle druhu zvířat (1.) s rozdílem filtrování, které je Podle druhu pohybu.

Autor:    Topinka Pavel    | Posl.změna:    09.05.2013    | Článek:    1295    |     www.WinFAS.cz