Článek: 1637 | Naposledy změněno: 17.04.2015

Vytvoření nové kategorie zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat


Pro vytvoření nové kategorie a možnosti jejího použití v evidenci je třeba nastavit několik číselníku. Stručný souhrn je popsán v tomto návodu.
 

Účetní skupina (*8015) - návod +1405

 • Vždy: Účetní skupinu (oblast: zvířata)
 • DMZ: Účetní skupiny (oblast: majetek)
  • Potřeba je vytvořit dvě skupiny (pro majetky s pořizovací cenou do a nad 80 000Kč).
 

Druhy zvířat (*3301) - návod +1291

 • Vždy: Druh zvířat
 • Vždy: Účetní skupina
 • Kontrola na účto: Účet
 • Vždy: Druh (Skupina druhů zvířat (*3307))
 • Vždy: Sledování
 • Automatické přeřazení: Pohlaví
 • Automatické přeřazení: Stáří do (dny)
 • DMZ: Základní prostředek
 • ÚE: ÚE zvířat
 • ÚE prasat: Prasnice
 • DMZ: Účetní skupina (drobný MAJ) - Majetek
 • DMZ: Účetní skupina – Majetek
 • DMZ: Klasifikace majetku
 

Návaznosti druhů pohybů (*3311) - návod +1292

 • Vždy, pokud mají být zvířata do nebo z nové kategorie přeřazována.
 

Povolené druhy pohybů (*3306) - návod +1295

 • Vždy: Druhy pohybu
 • Vždy: Příjem/výdej
 • ÚE: Změna ÚE
 • ÚE skotu, ovcí a koz: Změna ÚE mínusová
 
Pozn.: Povolení pohybů je možné zkopírovat z jiné kategorie pomocí tlačítka „Hromadné kopírování“. 
 

Tvorba účtování (*8014) - návod +1406

Každý povolený pohyb kategorie musí mít určenou tvorbu účtování, i v případě, že nemá být účtován. U zvířat základního stáda (DMZ) musí být navíc i tvorba u majetkových účetních skupin.
 
Pozn.: Tvorbu je opět možné zkopírovat z jiné účetní skupiny. Pozor, ale na účtování dle skupin druhů zvířat, kde se hodnota musí rovnat kategorii.

 

Kombinace stáj x druh zvířat (*3302) - návod +1297

V číselníku je třeba vybrat stáje, kde budou zvířata nové kategorie evidována a přidat na ně kombinace. U jednotlivých kombinací je třeba nastavit:
 

Vlastní stáje

 • Vždy: Druh zvířat
 • Kategorie rozených zvířat: Cena /jednotku (Kč) – Narození
 • Kategorie rozených zvířat: Hmotnost/ks (kg) – Narození 
 • Kategorie oceněná dle hmotnosti: Cena /jednotku (Kč) – Přírůstku 
 • Kategorie oceněné dle počtu krmných dnů: Vzrůstové přírůstky (Kč/KD)
 • Vždy: Počítat KD
 • Vždy: „Kombinace klíčů
 • Kategorie rozených zvířat: Alternativní klíče
 

Cizí stáje

Nezapomeňte vytvořit i kombinace s cizími stájemi (dodavateli a odběrateli). Na těchto stájích stačí doplnit jen nový druh zvířat. 
 
Autor:    Ing. KOMÍNKOVÁ Iveta    | Posl.změna:    17.04.2015    | Článek:    1637    |     www.WinFAS.cz