Článek: 1291 | Naposledy změněno: 24.02.2015

Druhy zvířat *3301

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Účtování - zvířata | Číselníky zvířat | Vytvoření nové kategorie zv. |
                                            | Návaznosti druhů zvířat |


Základní číselník definující kategorie zvířat v evidenci a určující jejich chování v systému. Do číselníku je možné přidávat nové kategorie případně upravovat stávající. Úpravy je potřeba důkladně zvážit, jinak může dojít například změnou účetní skupiny k nesouladu s účetnictvím atp. 


 

Popis číselníku

 • Druh zvířat (Základní)
  • Označení kategorie zvířat pomocí kódu a názvů.
 • Účetní skupina (Základní)
  • Položka zvířat číselníku Účetní skupiny (*8015).
  • Definující účtování pohybů pořízeních na kategorii.
 • Účet (Základní)
  • Skladový učet kategorie, zobrazovaných v sestavách evidence zvířat.
  • Nemusí se shodovat se skladovým účtem vybrané účetní skupiny, data je třeba ručně upravit.
 • Druh (Základní)
  • Položka číselníku Skupiny druhů zvířat *3307.
  • Určuje druh zvířat (skot, prasata, ovce, …)
 • Sledování (Základní)
  • Určuje účetní významnost sledování hmotnosti zvířat. Dle nastaveného sledování se počítá průměrná cena (na kg nebo na ks).
  • Dle hmotnosti (v „kg“) se sledují telata, jalovice, hovězí žír, selata, výkrm prasat,…
  • Dle počtu (v „ks“) se sledují, vysoko-březí jalovice, krávy, prasnice,…
 • Pohlaví (Základní)
  • Určuje pohlaví zvířat ve skupině.
  • Dle nastaveného parametru je možné hromadné opravit pohlaví zvířat evidovaných v nich. Změna se provádí pomocí kontrol v aplikaci Čísla zvířat (*3398).

Pozn.: Pokud jsou v kategorii obě pohlaví, vyberte hodnotu „Neurčeno“.

 • Stáří do (dny) (Základní)
  • Hodnota, ve které by měla být zvířata přeřazena do vyšší kategorie.
  • Lze využívat pro kontrolní sestavy, zda se některá zvířata věkem neblíží k této hodnotě.
  • Navíc se využívá pro automatické přeřazování zvířat.
 • Přepočet na VDJ (Základní)
  • Při správném rozdělení zvířat do kategorií umožňuje v sestavách vypočítat počet VDJ.
 • Základní prostředek (Základní)
  • Status určující zda by zvířata měla být účtována z majetku.
  • Pokud ano, je třeba vyplnit hodnoty účetních skupin a klasifikaci v části majetek.
 • ÚE zvířat (Základní)
  • Určuje, zda zvířata v kategorii budou hlášena do ÚE přes WinFAS.
 • Prasnice (Základní)
  • Speciální status pro hlášení ÚE prasat.
 • Drobný majetek (DKP)
  • Účetní skupina
   • Účetní skupina (*8015) pro účtování drobného majetku zvířat (nejčastěji majetků s pořizovací cenou nižší než 80 000Kč).
  • Klasif. majetku
   • Určuje klasifikaci drobného majetku zvířat.
 • Dlouhodobí majetek
  • Účetní skupina
   • Účetní skupina (*8015) pro účtování dlouhodobého majetku zvířat (nejčastěji majetků s pořizovací cenou vyšší než 80 000Kč).
  • Klasif. majetku
   • Určuje klasifikaci dlouhodobého majetku zvířat.
 • Reprodukce
 • Diagnostika březosti (Reprodukce)
  • Období, ve kterém bude možné provádět diagnostiku.
 • Délka březosti (Reprodukce)
  • Období, ve kterém je možné pořizovat porody.
 • Přiznání původu (Reprodukce)
 • Zmetání (Reprodukce) 
  • Období, ve kterém může zvíře zmetat.
 • Kontrola (Reprodukce)
 • Odstav (Reprodukce)
 • První zapuštění (Reprodukce)
  • Období, ve kterém se má zvíře nabízet k inseminaci.
 • Další připouštění (Reprodukce)
 • První porod do (Reprodukce)
 • Interval odstav – zapuštění (Reprodukce)
 • Interval zapuštění – zapuštění (Reprodukce)
 • Zapuštění po porodu (Reprodukce)

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    24.02.2015    | Článek:    1291    |     www.WinFAS.cz