Článek: 1292 | Naposledy změněno: 09.05.2013

Návaznosti druhů zvířat (*3311)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Vytvoření nové kategorie zv. | Druhy zvířat |


Definuje možná přeřazení druhů zvířat na následující druh.
Ke druhu zvířat na pravé straně okna se připojují druhy zvířat, které z nich mohou vzniknout (zobrazují se vpravo).

Vytvoření návazností druhů zvířat:

  • 1. Spusťte číselník Návaznosti druhů zvířat *3311.
  • 2. Vyberte z levé tabulky druh zvířete, který chcete upravovat.
  • 3. Stiskněte tlačítko Uprav. Otevře se tabulka Úprava návazností druhu zvířat.


  • 4. V okně stiskněte Přidej. Vyberte následný druh zvířat (zadáním číselného kódu, názvu nebo pomocí tlačítka F7 a výběrem).
  • 5. Po přidání všech následných druhů stiskněte OK.


Pozn.: Při pořizování pohybů zvířat Přeřazení nebo Převod s přeřazením se budou nabízet jen povolené kombinace návazností.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    09.05.2013    | Článek:    1292    |     www.WinFAS.cz