Článek: 1406 | Naposledy změněno: 21.03.2019

Tvorba účtů (*8014) - oblast zvířata

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířatÚčtování - zvířata | Nastavení číselníků šablon | Vytvoření nové kategorie zv. |


Číselník definující zaúčtování jednotlivých pohybů zvířat ve vybrané účtové skupině. Účtování zvířat je prováděno dle dvou specifikací. Pokud má druh pohybu pouze jednu stranu účtování je druhá strana doplněna z druhu zvířat.

Zásady tvorby účtů zvířat:

 • Pro každý druh zvířat musí existovat účetní skupina.
  • Vybírá se do číselníku Druhy zvířat
 • Jednomu pohybu je možné nastavit více účtování (všeobecné až 9. naturální).
 • Všeobecné účtování musí být vytvořeno ke všem pohybům (může být zadáno neúčtovat).
 • Pokud není definována na pohybu druhá strana účtování, automaticky se dosazuje účtování dle druhu zvířat.
 • Na účty se účtuje kladná hodnota ceny z dokladu s výjimkou pohybů se statusy Doúčtování a Přírůstky na které se výdaje účtují v záporné hodnotě.


 

Postup vytvoření účtování:

 • 1. Spusťte aplikaci Tvorba účtů (*8014).
 • 2. Vyberte oblast (Zvířata, Majetek).
 • 3. Klepněte na tlačítko Přidej.
 • 4. Doplňte požadovaná data:
  • Název
  • Specifikace
   • Zvířata
       1. Účtování dle druhu pohybu
       2. Účtování dle druhu zvířata
   • Majetek
        1. Částky dle druhu pohybu (neúčtovat)
        2. Odpisy dle druhu odpisu
        3. Částky dle druhu odpisu a druhu pohybu (zůstatková cena)
        4. Odpis dle druhu odpisu a druhu pohybu (pořizovací cena)
   • Hodnota - Doplňte hodnotu pohybu, při kterém bude účtování prováděno.
   • Strana účtování: Neúčtovat   /   Má dáti   /   Dal   /   Obě
   • SÚ - syntetika účtu
   • AÚ - analytika účtu
 • 5. Potvrďte OK.

Funkce Kopíruj skupinu

Slouží ke kopírování účtování celé skupiny do jiné. Při kopírování lze vytvořit i novou skupinu.
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.03.2019    | Článek:    1406    |     www.WinFAS.cz