Článek: 1297 | Naposledy změněno: 17.08.2015

Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Účtování - zvířata | Číselníky zvířat | Vytvoření nové kategorie zv. |                                       | Stáje zvířat | Druh zvířat |


Definuje možnost příjmu zvířat určitého druhu na stáj. Na jednotlivé kombinace je třeba nastavit především ocenění narozených zvířat, přírůstků, výši vzrůstových přírůstků, hmotnost narozených zvířat, výpočet KD, kombinace klíčů a alternativní kombinace klíčů. Ostatní hodnoty jsou nepovinné a používají se pouze při specifických požadavcích.

Pozn.: Kombinace je třeba vytvářet i pro cizí stáje (dodavatele / odběratele). U těchto stájí stačí kombinace pouze založit bez dalších nastavení.


Údaje v číselníku

 

Základní

 • Stáj
  • Položka číselníku Stájí zvířat *3322.
 • Druh zvířat
  • Položka číselníku Druhů zvířat *3301.

       Pozn.: Stáj a druh zvířat vytváří kombinaci, na kterou bude možné pořizovat zvířata.

 • Cena / jednotku (Kč) – Narození
  • Uvádí se cena narozeného zvířete na jednotku, ve které jsou zvířata vedena.
  • Při pořízení pohybu narození se hodnotou vynásobí počet nebo množství dle způsobu vedení druhu.
 • Cena / jednotku (Kč) – Přírůstku
  • Uvádí se cena přírůstku zvířete na jednotku, ve které jsou zvířata vedena.
  • Při pořízení pohybu narození se hodnotou vynásobí počet nebo množství dle způsobu vedení druhu.
 • Hmotnost / ks (kg) – Narození
  • Uvádí se hmotnost, v jaké se zvířata daného druhu rodí.
  • Při pořízení pohybu se automaticky doplní množství dle počtu narozených zvířat.
 • Hmotnost / ks (kg) – Přírůstku
  • Uvádí se výše přírůstků na KD.
  • Při pořízení pohybu se automaticky doplní množství dle počtu KD v daném měsíci.
 • Stála (jednotná)
 • Vzrůstový přírůstek (Kč/KD)
  • Uvádí se ocenění přírůstků na KD.
  • Hodnota se automaticky pořídí při pořizování uzávěrky KD (*3391).
 • Počítat KD
  • Status určující zda se u kombinace mají počítat krmné dny.
 • Autom. přír. při UzKD
  • Status slouží k automatickému pořízení přírůstku zvířat při pořízení uzávěrky KD (*3391).
  • Pro použití musí být druh zvířat "sledován" v kg.
 • Majetek – Odp. místo
  • Hodnota je využívána u zvířat v kategoriích základního stáda a je předávána s daty do majetku.

 

Rozšířené

 • Nemoci
  • Status umožňující zvířatům na kombinaci pořizovat v zoootechnické evidenci informace o nemocech a prováděných opatřeních.
 • Exteriér
  • Status umožňující zvířatům na kombinaci pořizovat v zoootechnické evidenci informace o exteriéru.
 • Individuální evidence
  • Status umožňuje pracovat se zvířaty individuálně. Každé zvíře má svou hmotnost a cenu.

 

Klíče

 • Strom klíčů
  • Pokud máte více stromů, zadejte požadovanou hodnotu.
 • Kombinace klíčů
  • Kombinace klíčů bude automaticky doplňována na pořizované pohyby, pokud pro pořizovaný pohyb neexistuje „alternativní kombinace klíču“.
  • Spojovákem je hodnota předávána do účetnictví.
 • Alternativní kombinace klíčů (Přidej 2)
  • Pomocí tlačítka „Přidej 2“ můžete vytvářet tzv. „alternativní kombinace klíčů“, které se doplňují jen při pořizování určitých pohybů.
  • Příkladem použití je klíčování pohybů narození. Pořízení se provádí na telata, ale výkon by měl být účtován na krávy nebo VBJ.

 

Reprodukce

 • Reprodukce
  • Status povolující pořizovat reprodukci na zvířata.
 • Kontroly vrhů
 • Diagnostika březosti
  • Určuje povinnost evidence diagnostik zvířat. 

 

Produkce hnojiv

 • Hnojivo 1(2,3)
  • Močůvka (Kejda/pastevní výkaly / hnůj)
   • Udává množství produkovaného hnojiva (t/rok/VDJ).
  • Hnojivo (položka)
   • Produkovaný typ hnojiva.
   • Hodnota číselníku položek zásob.

 

Hromadná úprava hodnot (kontrola nastavení číselníku)

V číselníku, pomocí tlačítka "Hromadně", lze spustit funkci pro kontrolu a hromadnou úpravu hodnot.


Okno pro hromadnou úpravu je rozděleno do několika částí:

 1. Filtry:
  • Omezují množství zobrazených "kombinací" v tabulce.
 2. Hromadné úpravy:
  • Pole a zaškrtávátka, ze kterých je nastavení hromadně propisováno do zobrazených "kombinací" v tabulce.
 3. Tabulka kombinací stájí s druhů zvířat:
  • Zobrazuje pouze založené kombinace s vlastními stájemi.
  • V tabulce je možné provádět individuální úpravy nastavení.
 4. Tlačítka
  • Tlačítko "OK" slouží k uložení provedených úprav.
Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    17.08.2015    | Článek:    1297    |     www.WinFAS.cz