Článek: 1296 | Naposledy změněno: 18.04.2017

Stáje zvířat (*3322)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Kombinace stáj x druh zvířat |


Definuje vlastní a cizí stáje. Ke každé stáji se zaznamenává číslo pro rychlý výběr, název stáje a status informující o vlastnictví. Při vedení ÚE číslo stáje popř. kód ÚE prasat. Stáje je možné dělit do třech typů: Základní, Dočasná a Pastvina.

Přidávání nových stájí do číselníku:

 • 1. Spusťte číselník Stáje zvířat (*3322).
 • 2. Stiskněte tlačítko Přidej.
 • 3. V okně Nová stáj zvířat vyplňte:
  • Číslo stáje  - číslo pro rychlý výběr stáje
  • Název stáje - vlastní označení
  • Vlastní (podniková) stáj - status určuje, zda se jedná o vlastní stáj. Při pořizování mohu pracovat pouze se svými stájemi. Ovlivňují některé druhy pohybu, například převody, přeřazení. Přeřazení s převodem mohu provádět pouze mezi vlastními stájemi, naopak prodeje, nákupy pouze na stáje „cizí“.
  • Číslo ÚE  -  registrační číslo hospodářství přidělené od ČMSCH (při vedení ústřední evidence) - skládá se z osmimístného čísla hospodářství a dvoumístného čísla stáje
  • Kód ÚE prasat - 4-5 místný alfanumericky kód.
  • Typ stáje.
  • Klient a Adresa klinta - údaje označují konkrétního dodavatele nebo odběratele z číselníku Klientů *3000. Adresa klienta je údaj důležitý pro ÚE prasat. Údaje se budou automaticky načítat do pořízení pohybu, kde se s výběrem stáje. Pozor: Adresa klienta se přebírá ze záložky "Poštovní adresy" aplikace Klienti *3000.
  • Případně můžete zadat rozšiřující údaje
   • Kapacita ustájení
   • kapacita uskl. hnoje
   • Podmn. pozemk. celků
 • 4. Potvrďte OK, popř. pro zadávání dalších stájí Další.


Pozn.: Pro zjednodušení pořízení nových stájí dodavatelů a odběratelů byla do číselníku Stájí zvířat *3322 přidána nová funkce pro založení "kombinací". Funkce se automaticky spustí při ukládaní nově vytvářených „cizích stájí“ a nabídne založení kombinací s evidovanými druhy zvířat. Uživatel pomocí zaškrtávátek vybere druhy.

"Smazání" již nepoužívaných stájí z evidence

Stáje, na kterých byla historicky vedena evidence, není možné standardním způsobem smazat (a to i v případě, že na ní nejsou zvířata už několik let)! Tyto stáje si lze pouze označit jako neaktivní. Doporučujeme tedy provést úpravu čísla, názvů a typu stáje (např.: 9999 - Neaktivní (kravin) - Dočasná). Po nastavení typu stáje na "Dočasná" je možné stáj odfiltrovat ze všech sestav. Navíc většina sestav stáje s tímto typem defaultně nezobrazuje.

Vytvoření a zaktivnění nové stáje (návod +1634)

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    18.04.2017    | Článek:    1296    |     www.WinFAS.cz