Článek: 1294 | Naposledy změněno: 09.05.2013

Druhy pohybů zvířat (*3303)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Povolené druhy pohybů | Tvorba účtů |


Číselník definuje možné pohyby zvířat.

 • Množství pohybů zvířat je závislé na požadavcích:
  • Vlastní evidence
  • Účetnictví
  • Externích hlášení (ÚE)
 • Každy pohyb je určen především typem, který určuje jeho způsob pořizování:
  • Příjem - nákupy a bezplatné převzetí zvířat
  • Výdej  - prodeje, škody a zcizení
  • Převod - převod zvířat mezi vlastními hospodářstvími (povolené převody dle číselníku *3302 návod +1297 )
  • Přeřazení - změna druhu zvířat (povolená přeřazení dle číselníku *3311 - návod +1292)
  • Převod s přeřazením – kombinace
  • Narození  -narození býčka, jalovičky atp.
  • Počáteční stavy - pro převod zvířat z předešlého účetního období
  • Krmné dny - krmné dny
  • Produkce - užitkovost dojnic, prodej mléka
  • Přírůstky - hmotnostní přírůstky
  • Doúčtování - doúčtování prodeje
  • Vážení  - vážení
  • Ostatní - zapouštění, mrtvě narozená telata
 

Přidávání nových pohybů zvířat:

 • 1. Spusťte okno Druhy pohybu zvířat (*3303).
 • 2. V právě části okna stiskněte Přidej.
 • 3. Pole poznámka: pro uvedení popisu daného pohybu


 • 4. V okně Nový druh pohybu zvířat:
  • a. vyplňte Kód pro rychlé vyhledávání a Název pohybu
  • b. vyberte Typ pohybu: možné typy pohybů a příklady využití u druhů
  • c. vyberte MJ množství - nastavení měřené jednotky pro sloupec množství např. u produkce mléka litry u prodejů, nákupů kg atd. má vliv i na naturální účty
  • d. Pole poznámka: pro uvedení popisu daného pohybu


  
Pozn.: Typ určuje chování při pořizování tohoto pohybu, které sloupce při pohybech zvířat budou povinné, zakázané apod.. Status je využíván v programu k určování jednotlivých pohybů například KD.

       
   5. Potvrďte OK.

Pozn.: Při vytváření nového pohybu je třeba určit, v číselníku Povolených druhů pohybů (*3306) (návod +1295), které kategorie zvířat budou mít možnost pohyb využívat a v číselníku Tvorba účtů (*8014) (návod +1406), nastavit na kategorie s povoleným pohybem jeho účtování.

Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    09.05.2013    | Článek:    1294    |     www.WinFAS.cz