Článek: 3248 | Naposledy změněno: 15.12.2022

Systémové zámky, parametry a výjimky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Systémové zámky slouží k definování akcí/aktivit, které můžete provádět v jednotlivých stavech workflow procesu (např. storno schváleného dokladu, předání dokladu do jiného modulu, napojení dokladu ve schvalování na příjemku, atd.). Zámky jsou distribuovány programem automaticky, klient může pouze editovat/povolovat jednotlivé zámky pro konkrétní stav. Nastavení zámků probíhá v apl. *6401 - Definice workflow procesů

Systémové zámky lze dále i specifikovat pomocí parametrů a výjimek. Jejich popis najdete na konci tohoto návodu. 

SYSTÉMOVÉ ZÁMKY PRO WORKFLOW

Obecně:

 • Každý modul, který využívá workflow má vlastní systémové zámky. Jejich přehled najdete v číselníku +6492 - Zámky procesů.
 • Zámky se nastavují pro každý stav individuálně, např. ve stavu "zapsáno", kdy je doklad pořízen, je žádoucí doklad upravovat, ale v momentě kdy je schválený už nikoliv. 
 • Zámky můžete buď povolovat, nebo zakazovat. Záleží, zda je defaultně nastaveno u schvalovacího schématu "Default zámky" Povoleno/Zakázáno. 
  Např. Default zámky "zakázány", ve stavu Zapsáno je povoleno navázat přílohy, stornovat a upravovat doklad. 


Postup nastavení: 

 • Spusťte *6401 - Definice workflow procesů
 • Vyberte WFL proces, kde chcete zámek/zámky povolit či zakázat
 • Stiskněte tlač. Uprav
 • Najděte stav, pro které chcete zámek nastavit
 • Ve sloupci "Povoleno" pomocí zaškrtávátka povolujete/zakazujete jednotlivé zámky (záleží na defaultním nastavení zámků)

Pozn. Pokud je zámkem některá z akcí zakázaná, pozná to uživatel pomocí varování v dané aplikaci. Více o systémový jednotlivých zámcích najdete v návodech pro jednotlivé moduly: 

 

Na zámky schvalovacího procesu můžete nahlížet a hromadně je upravovat v křížové tabulce.
Tu najdete v apl. *6401 - Definice schvalovacích procesů pod tlač. Uprav > Stavy a zámky (křížově).


V tabulce jsou tmavě zeleně označené zámky, které jsou aktuálně aktivní 

Nově přidané zámky jsou označené světle zelenou barvou 

Deaktivované/Právě zrušené zámky jsou označené červenou barvou


Zámky upravujete pro každý stav schvalovaného dokladu zvlášť.

Pokud máte u zámku nastavené parametry či výjimky zobrazí se Vám v tabulce u zámku písmeno P (parametry) nebo V (výjimky)

Po kliknutí na dané písmenko se Vám v samostatném okně zobrazí možnost editace parametrů/výjimek konkrétního stavu. 

 

PARAMETRY A VÝJIMKY PRO SYST. ZÁMKY


Pro každý systémový zámek lze nastavit ještě zvlášť parametr nebo výjimku. 

Parametry > uděluji povolení ke změně některých dat všem osobám, ačkoliv je zámkem akce zakázaná
př. Úprava je zakázaná, ale parametrem je povoleno upravovat upravit datum splatnosti. 

Postup nastavení: 

 • Spusťte *6401 - Definice workflow procesů
 • Vyberte WFL proces, kde chcete nastavit parametr
 • Stiskněte tlač. Uprav
 • Najděte stav (1.) a syst. zámek (2.), ve kterém chcete doplnit parametr
 • Stiskněte ikonu pravítka (3.)
 • Otevře se okno Editace parametrů zámků ve stavu 4 - Schváleno (4.) (zde můžete zkonrolovat, že upravujete pro stav číslo 4, tedy Schváleno)
 • Na okně vidíte seznam částí pořízení, pro které chcete parametry upravit
 • Parametr se určujte kódem sloupce (O nstavení požádejte technickou podporu.)Výjimka
> uděluje povolení ke změně dat všech dat konkrétní osobě/osobám, ačkoliv je zámkem akce zakázaná
př. Úprava je všem zakázaná, vyjma uživatele BRATRÁNKOVÁ ALENA. 

Postup nastavení: 

 • Spusťte *6401 - Definice workflow procesů
 • Vyberte WFL proces, kde chcete nastavit parametr
 • Stiskněte tlač. Uprav
 • Najděte stav (1.) a syst. zámek (2.), ve kterém chcete doplnit parametr
 • Stiskněte tlač. Výjimky
 • Otevře se okno Výjimky pro zámek ve stavu (4.) 
 • Přes tlač. Přidej  doplńte osobu, které chcete udělit výjimku


 

 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    15.12.2022    | Článek:    3248    |     www.WinFAS.cz