Článek: 3141 | Naposledy změněno: 05.05.2022

Workflow v modulu Finanční přísliby a žádanky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení | Katalogové funkce | Systémové zámkyNávod popisuje systémové zámky a katalogové funkce modulu Finanční přísliby a žádanky. 

SYSTÉMOVÉ ZÁMKY

  • SYST-PRIS-PNAVYSENI - řízení tlačítka pro navýšení a úpravu příslibu po schválení
  • SYST-PRIS-PPRIL - řízení tlačítka pro přidávání příloh k příslibu
  • SYST-PRIS-PSMAZ - umožňuje stornovat příslib v apl. *5450
  • SYST-PRIS-PUPRAV - umožźnuje upravovat příslib v apl. *5450
  • SYST-PRIS-PVYPO - řízení přístupu k funkci pro doplnění data vypořádání

PARAMETRY PRO ZÁMKY

RESET_PROCESU - Resetovat proces po úpravě dokladu (1=ANO; 0/prázdné=NE)

  • příklad nastavení parametru pro reset procesu po úpravě dokladu v apl. *6401 - Definice schval.procesů


KATALOGOVÉ FUNKCE


Typ aktivity - Podpis

Následující funkce dohledají osobu uvedenou na příslibu v daném poli a na tuto konkrétní osobu nasměřují schvalovací výzvu nebo činnost/aktivitu v rámci workflow. 

PŘÍSLIB_ŽADATEL - osoba žadatele

PRISLIB_ZADATEL_KONTAKTNI_OSOBA - kontaktní osoba příslibu

PRISLIB_REALIZATOR - osoba zodpovědná za realizaci příslibu

PRISLIB_VYPORADAL - os., která příslib vypořádala

PRISLIB_KLIENT_KONTAKTNI_OSOBA - kontaktní osoba klienta

Typ aktivity - Podmínka


ALOKACE_PRISLIBU=PLAN; ALOKACE_PRISLIBU=ZAKAZKA - příslib alokuje plán či zakázku

MENA=CIZI; MENA=REFERENCNI - rozhoduje v jaké měně je příslib pořízen

TYP_PRISLIBU=LIMITOVANY; TYP_PRISLIBU=ZADANKA - rozděluji přísliby dle typu na limitované a žádanky

Typ aktivity - Akce


Funkce, které dostanou příslib ve schvalování do konečného stavu, tj. že doplní statu 'Schváleno', 'Zamítnuto' a 'Vypořádáno'. Poté mohou pokračovat další aktivity v rámci workflow. 

PRISLIB_SCHVAL; PRISLIB_ZAMITNI; PRISLIB_VYPORADEJ

Proměnné pro výpočet


@@ALOKACE_PRISLIBU@@ - zjistí zda příslib alokuje plán, zakázku nebo je pořízen bez alokace; př. chci ze schvalování vyřadit přísliby bez alokace. Do jednoho směru zadám podmínku @@ALOKACE_PRISLIBU@@=0, do druhého  @@ALOKACE_PRISLIBU@@=1,2

@@CASTKA_PRISLIBU_REF@@ - zjsití celkovou částku příslibu v referenční měně

@@CERPANI_PRISLIBU@@ - zjsití celkovou částku čerpání  příslibu

@@ČÁSTKA PŘÍSLIBU@@ - jsití celkovou částku příslibu (i v cizí měně)

Následující proměněnné vrátí celé jméno osoby uvedené na příslibu v roli žadatele, kontakt. os., realizátora, atd. 
@@JMENO_KONTAKTNI_OSOBA@@
@@JMENO_KONTAKTNI_OSOBA_KLIENTA@@
@@JMENO_REALIZATOR@@
@@JMENO_VYPORADAL@@
@@JMÉNO_ŽADATELE@@

@@MENA_PRISLIBU@@ - zjistí měnu příslibu

@@TYP_PRISLIBU@@ - zjistí zda je typ pořízen na druh limitovaný nebo žádanka

@@VYPORADANI_PRISLIBU@@ - zjistí výši částky, která se u příslibu likvidovala

@@ZBYVA_PRISLIBU@@ - zjistí kolik zbývá na příslibu 

Následující proměnné vrátí pk osoby uvedené na příslibu v roli žadatele, kontakt. os., realizátora, atd. 
@@xPK_KONTAKTNI_OSOBA(c0045)@@
@@xPK_KONTAKTNI_OSOBA_KLIENTA(c0045)@@
@@xPK_PŘÍSLIBU(n5450)@@
@@xPK_REALIZATOR(c0045)@@
@@xPK_VYPORADAL(c0045)@@
@@xPK_ŽADATELE(c0045)@@

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.05.2022    | Článek:    3141    |     www.WinFAS.cz