Článek: 3138 | Naposledy změněno: 05.05.2022

Katalogové funkce

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


Katalogové funkce slouží k jednoduššímu a přesnějšímu nastavení přechodů mezi jednotlivými stavy schvalovacích procesů. Jak nastavit schvalovací proces najdete v návodu +3110.

Katalogové funkce dělíme dle typu na:

  • systémové = spravované pro všechny oblasti společně
  • katalogové = spravované a specifické pro jednotlivé moduly (odkazy na návody níže)

Systémové funkce

Systémové funkce jsou obecné, dané programem a společné pro všechny oblasti, ve kterých lze schvalovat.

AKTUÁLNÍ_UŽIVATEL – program dohledá aktuálně přihlášeného uživatele

OSOBA_V_ROLI – nahrazení osoby zodpovědné za schválení (schvalovatele) osobou "náhradní" určenou v apl. *163 – Číselník rolí. Dočasně lze využít pro náhradu schvalovatele v době jeho nepřítomnosti, např. během dovolené.

př. Přijaté faktury podepisuje Bratránková Alena. V době její nepřítomnosti bude, dle nastavení paramterů schvalování, osobou zodpovědnou za schválíení osoba v roli HL. ÚČETNÍ. Osobu v roli zařazujete do podmnožiny v *163 - Číselník rolí. Zde je nutné zařadit vždy pouze jednu osobu. 


ODESLI_EMAIL - v aktuálním stavu dojde k odeslání emailu přímo na osobu určenou v parametrech funkce. Více v návodu +3134 .

KLIENT_V_PODMNOZINE - kontroluje zda je klient zařazen v určité podmnožině klientů v číselníku *112. Do parametru fuknce je nutné doplnit konkrétní podmnožinu (pozn. pokud máte klienty ve více podmnožinách je potřebné např. vytvořit novou podmnožimu a do té klienty sloučit). 

př. U přijaté faktury chcete kontrolovat, zda je od Vámi schváleného dodavatele nebo nikoliv. 

KLIENT_V_PODMNOZINE_HOLDING - funguje stejně jako předchozí systémová funkce s tím rozdílem, že dohledává klienty v apl. *1227 - Podmnožiny holdinhgových klientů

 

Katalogové funkce

Katalogové funkce můžeme dělit dle typu aktivity, na kterou jsou napojeny, na funkce: 

  • podpisové
  • podmínkové
  • pro akci
  • proměnné pro výpočet 

Katalogové funkce můžete použít například pro dohledání osoby zodpovědné za podpis (typ aktivity: Podpis), pro určení podmínek přechodu mezi jednotlivými stavy (typ aktivity: Podmínka), předání dokladu do konečného stavu (typ aktivity: Akce), případně pro sestavení samotného výpočtu (možné pro obě aktivity). Funkce vybíráte z KUKu 
či katalogu proměnných 
.

Katalogové funkce jsou specifické pro jednotlivé oblasti schvalování a jejich bližší popis najdete v samostatných návodech:

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.05.2022    | Článek:    3138    |     www.WinFAS.cz