Článek: 3140 | Naposledy změněno: 05.05.2022

Workflow ve Finančním/Účetním modulu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení | Katalogové funkce | Systémové zámky


 

Návod popisuje systémové zámky a katalogové funkce účetního a finančního modulu. 

SYSTÉMOVÉ ZÁMKY

 • SYST-UCTO-PRILOHY - tento zámek ovlivňuje práci s přílohami (jejich přidání, úpravu, smazání,..)
 • SYST-UCTO-STORNO - ovlivňuje tlačítko "Smaž", resp. zda je možné doklad stornovat (odstranit)
 • SYST-UCTO-UCTUJ - ovlivňuje výběr dokladů k zaúčtování a účtování z aplikace pořízení
 • SYST-UCTO-UHRADA - ovlivňuje, zda je možné vybrat doklad k úhradě
 • SYST-UCTO-UPRAV - ovlivňuje možnost upravovat doklady
 • SYST-UCTO-ZASOBY - ovlivňuje, zda je možné vybrat zásobové doklady

Systémové zámky se nastavují v apl. *6401 - Definice workflow procesů u každého stavu individuálně. Program pak na zámky funguje následovně:

 1. zámek je POVOLEN - práce s dokladem neomezena (pouze příp. parametry, např. v režimu Uprav)
 2. zámek je ZAKÁZÁN a uživatel NENÍ správcem procesu - práce s dokladem zakázaná (zobrazí se červená hláška ve statusbaru)

 3. zámek je ZAKÁZÁN, ale uživatel JE správcem procesu - zobrazí se hláška s možností prolomení zámku
  1. Prolomit zámek jako správce - práce s dokaldem je neomezena
  2. Storno - akce se neprovede

      

 

KATALOGOVÉ FUNKCE


Typ aktivity - Podmínka

PODATELNA=BEZ_SCHV - podmínka, která se ve schvalování zaměří na doklady bez vazby na schvalovací proces. 
PODATELNA=SCHVÁLENÁ - podmínka vyloučí doklady schválené schvalovacím procesem. 

př. Do závazků jsou přebírané zápisy z podatelny. Doklady, které již prošli schvalovacím procesem v Podatelně se dále v Závazcích neschvalují a jsou automaticky shválené i ve fin. modulu. Doklady, na které v Podatelně nebyl napojený schvalovací proces, budou dodatečně schválené schvalovacím procesem v Závazcích. 


 

Typ aktivity - Akce

DOKLAD_SCHVAL - přechod do konečného stavu, kdy je status dokladu změněn na Schváleno.
DOKLAD_ZAMITNI - přechod do konečného stavu, kdy je status dokladu změněn na Zamítnuto. 

 

Typ aktivity - Podmínka

DOV_DODAVATEL_S_PLATNYM_KONTRAKTEM - klient dokladu (dodavatel) má k datu dokladu platný DOV kontrakt

PODATELNA=BEZ_SCHV, PODATELNA=SCHVÁLENÁ - rozlišuje doklady, u kterých se přebírají data z podatelny s ohledem na to, zda byl zápis v podatelně již schválený nebo ne

PREDKONTACE=JE, PREDKONTACE=NENI - zapisovaný doklad má/nemá předkontaci

PREDKONTACE=MA_PRISLIB - všechny věty předkontace, u všech poddokladů, mají vazbu na příslib

PREDKONTACE=NEMA_PRISLIB - některý z vět v předkontaci některého z poddokladů není napojena na příslib

 

Proměnné pro výpočet

@@ČÁSTKA_DOKLADU_SDPH@@, @@ČÁSTKA_DOKLADU_BEZDPH@@ - omezuje částku dokladu s/bez DPH v měně dokladu 
př. @@ČÁSTKA_DOKLADU_SDPH@@ < 5000 - vyselektuje doklady, jejichž výše vč. DPH je nižší než 5000Kč

@@ČÁSTKA_DOKLADU_SDPH_REF@@, @@ČÁSTKA_DOKLADU_BEZDPH_REF@@ - omezuje částku dokladu s/bez DPH v referenční měně dokladu
(lze použít např. u dokladů v cizí měně, kdy o schvalovateli rozhoduje výše částky dokladu po přepočtu) 

@@ČÁSTKA_PŘÍJEMEK_SDPH@@ - částka všech navázaných příjemek RZ s DPH

@@ČÁSTKA_PŘÍJEMEK_SDPH@@ - částka dokladu s DPH

@@ČÁSTKA_PŘÍJEMEK_SCHVALENYCH_SDPH@@ - částka všech navázaných příjemek RZ s povoleným zámkem SYST-ZASO_SCHVALENO nebo bez WFL procesu s DPH

@@DOV_ČÁSTKA_POLOŽEK_S_KONTRAKTEM_PŘÍJEMEK_SDPH@@ - částka položek RZ s vazbou na kontrakt DOV na dokladech příjemek, provázaných k úč. dokladu s DPH

@@xPK_DOKLADU(n0010)@@ - zjistí PK dokladu (pk_n0010__)

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.05.2022    | Článek:    3140    |     www.WinFAS.cz