Článek: 2364 | Naposledy změněno: 03.06.2019

Načtení dat GPS do evidence (Agregace)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel Nastavení mechanizace | Import dat GPS |
Postup stažení a synchronizace | Prohlížení dat evidence


Před načtením dat do vlastní evidence je potřeba provádět kroky, které slouží k "očištění" a úpravě surových dat získaných od poskytovatele GPS údajů, to se děje v rámci agregace.

Pro možnost pořízení dat pomocí agregace je třeba provést veškeré potřebné nastavení mechanizace (návod +2324), synchronizaci číselníků a stažení dat jízd od poskytovatele GPS (návod +2363).

Popis kroků agregace:

 • Krok 1: Odstranění DPB
  • Slouží k odstranění informace o pozemku z jízd, které pravděpodobně nebyly pracemi (přejezdy, případně krátkodobě chybně zaměřený pozemek).
  • Pokud je limitní parametr stejný nebo nižší dojde k odstranění pozemku.
  • Poznámka: Při nastavení u kroku 2 "Bez" není považováno za změnu typu budou upravené práce přičteny k předcházejícím pracím s DPB a rozšíří tak jejich intervaly. Obdobně krok 7 umožní přičtení krátkých přejezdů.
 • Krok 2: Sloučení řádků stejného typu
  • Funkce sečte po sobě jdoucí jízdy s mezerou max. 5 minut, které se shodují v parametrech:
   • Řidič, stroj, nástroj, pozemek, vlastní místo (fůry) a přejezd.
  • Při sloučení jsou sečteny jejich parametry "množství": ujetá vzdálenost (km), obdělaná plocha (ha), množství (fůry) a spotřeba PHM (l)
  • Při nastavení parametrů Bez  ... není považováno za změnu typu, bude na řádky bez nástroje (pozemku a vlastního místa) nahlíženo jako by se nástroj (...) nezměnil.
  • Slučování probíhá ve dvou fázích:
   • Prvně se data chronologicky setřídí (jak jdou po sobě) porovnává se řádek s předchozím, pokud se v parametrech shodují sečtou se (čas do se převezme). Následně se data otočí (první řádek je poslední činnost dne) a opět se porovnají, při shodě se opět sečtou.
   • Důvodem dvoufázového slučování je, že při nastavení "bez ... není považováno za změnu" se do intervalů mají možnost přiřadit i řádky, které jsou časově před "úplnými pracemi" (např. práce s odstraněnými pozemky z kroku 1).
 • Krok 3: Převedení krátkých prací na přejezd a odstranění DPB u přejezdů
  • U krátkých prací, které se nesloučily do větších intervalů lze předpokládat, že se jednalo o chybně identifikované přejezdy. Krok proto umožňuje jejich převedení na přejezdy a odstranění jejich pozemků, aby v následném kroku došlo k sečtení se sousedními přejezdy.
  • Pokud je z intervalu odstraňován pozemek je obdělaná plocha převedena k intervalu sousední práce.
  • U strojů s nastavením Práce bez přejezdů v profilu pracovního zařazení (*5815, *5809) nebudou žádné práce převáděny na přejezdy.
  • Poznámka: Pokud nedojde k sečtení a tedy k rozšíření intervalu přejezdu umožní krok 7 převod přejezdu zpět na práci.
 • Krok 4: Sloučení řádků stejného typu
  • Viz krok 2.
 • Krok 5: Zaokrouhlení intervalů
  • Funkce zaokrouhlí časy úkonů dle parametrem nastaveného intervalu.
  • Při zaokrouhlení může docházet ke zkrácení času na nulovou hodnotu. Např.: při nastavení 10minutových intervalů budou úkony začínající od 5 a končící do 15 minuty zkráceny na dobu 0.
  • Pozn.: Vytvořené nulové intervaly jsou odstraňovány v kroku 6.
 • Krok 6: Načíst chybějící nářadí
  • Funkce slouží k doplnění chybějících nařadí (při výpadcích). Mechanismus doplňuje nářadí pouze pokud na sebe intervaly těsně navazují, tedy nesmí být mezi jízdami žádné mezery. 
 • Krok 7: Přičtení času mimo stroj
  • Mechanismus, pokud je čas mezery kratší než nastavený parametr, natáhne interval tak, aby na sebe  navazovaly.
 • Krok 8: Sloučení řádků stejného typu
  • Viz krok 2.
 • Krok 9: Krátké přejezdy převést na práce
  • Mechanismus připočte časy přejezdů s dobou kratší než nastavenou hodnotou k intervalům "sousedních" prací. Přejezdy jsou přičítány k následným pracím, poslední přejezd se připočte k předcházející práci.
 • Krok 10: Sloučení řádků stejného typu + ostranění nulových řádků
  • Krok odstraní všechny úkony s nulovou délkou intervalu a sloučí shodné řádky (viz krok 2). Před odstraněním je ujetá vzdálenost a obdělané plocha převedena na sousedící práce.
  • Pokud v datu práce řidiče neexistuje shodná činnost řádek je pouze odstraněn.
 • Krok 11: Doplnění pozemků na přejezdy
  • Funkce doplní pozemek z prací se sousedícím přejezdem.
 • Krok 12: Sloučení DPB dle klienta
  • Sloučí sousedící práce do jednoho intervalu a přiřadí k nim pozemek na kterém se dle "surových" dat nejdéle pracovalo. Pokud část práce byla prováděna na cizím pozemku interval se nesloučí.
  • Úkon je prováděn pouze u strojů se zařazením, které má v nastavení profilu aktivní status "Pouze převažující DPB". 
 • Krok 13: Sloučení řádků stejného typu
  • Viz krok 2.

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.06.2019    | Článek:    2364    |     www.WinFAS.cz