Článek: 1781 | Naposledy změněno: 09.03.2016

Pořízení pracovních operací

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Agroevidence


Evidenci pracovních operací je nutné vytvářet na osevní plány platné v době činnosti. Záznamem se vytváří ucelená evidence práce na poli.

Pořízení individuálních záznamů:

  • 1. Spusťte aplikaci Agroevidence *4010.
  • 2. Vyberte záložku "Osevní plány".
  • 3. Vyberte díl půdního bloku a osevní plán, do kterého chcete pořídit záznam o pracovní operaci.
  • 4. Klepněte na tlačítko příslušné pracovní operace (Příprava půdy, Hnojení, Osev, Postřik, Sklizeň).


 

  

Rozcestník: MODUL AGROEVIDENCE 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    09.03.2016    | Článek:    1781    |     www.WinFAS.cz