Článek: 1845 | Naposledy změněno: 09.03.2016

Pracovní operace - příprava půdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Agroevidence | Pořízení pracovních operací


 

  • Činnost: vyberte operaci přípravy půdy prováděnou na půdním bloku.
  • Plocha: plocha, na niž byla práce prováděna.
  • Datum činnosti: datum přípravy půdy.
  • Poznámka: další údaje k dané operaci.
  • Ošetřil a Zaznamenal: kdo úkon provedl a kdo jej zaznamenal.


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    09.03.2016    | Článek:    1845    |     www.WinFAS.cz