Článek: 1848 | Naposledy změněno: 10.03.2016

Pracovní operace - postřik

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Agroevidence | Pořízení pracovních operací


 

  • Činnost: činnost aplikace POR (přípravek na ochranu rostlin) prováděné na půdním bloku.
  • Přípravek: použitý POR (v případě použití většího počtu přípravků při aplikaci pořiďte každý přípravek na zvláštní doklad). 
  • Plocha: plocha, na niž byl přípravek aplikován.
  • Dávka: množství POR na hektar plochy.
  • Množství: celkové množství POR na plochu.
  • Datum činnosti: datum aplikace POR.
  • Poznámka: pole pro volný text.
  • Provedl a Zaznamenal.
  • Způsob aplikace přípravku.
  • Účel aplikace (škodlivý činitel)


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    10.03.2016    | Článek:    1848    |     www.WinFAS.cz