Článek: 1652 | Naposledy změněno: 24.06.2015

Bankovní úvěry

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul


 

Existují tři varianty, jak řešit bankovní úvěry:

 • VARIANTA 1 - úvěr nemá vlastní účetní knihu, jednotlivé splátky se proúčtovávají na bankovním výpisu
 • VARIANTA 2 - úvěr nemá vlastní účetní knihu, z úvěru se hradí faktura
 • VARIANTA 3 - existuje vlastní účetní kniha, do které se pořizují úvěrové výpisy, které se následně účtují

 

VARIANTA 1

Při této variantě se nemusí vytvářet samostatná kniha. Jednotlivé splátky a úroky se proúčtují při zpracování bankovních výpisů v aplikaci *1004 Zpracování bank. výpisů. Tento postup je časově úspornější než varianta 3.

Nastavení

 • V číselníku *8010 Účtová osnova si založte účet s vlastní analytikou - návod 2492.

Příklad

 • Poskytnutí dlouhodobého úvěru se při zpracování bankovního výpisu zaúčtuje: 221/461
 • Jednotlivé splátky úvěru (jistina a úrok) se proúčtují při zpracování bankovního výpisu.
  • Jistina: 461/221
  • Úrok: 562/221

 

VARIANTA 2

Tato varianta řeší úhradu faktury z úvěru. Při této variantě se také nemusí vytvářet samostatná kniha, úvěry se řeší pouze účetně.

Nastavení

 • V číselníku *8010 Účtová osnova si založte účet s vlastní analytikou - návod 2492.

Příklad

 • Závazek (např. za stroj) je zapsán a zaúčtován standratně.
 • Bankou se uhradí pouze DPH z faktury.
 • Neuhrazená částka faktury (tj. základ daně) se uhradí rozdílem úhrad v aplikaci *1006 Rozdíly úhrad.
 • Rozdíl úhrady se zaúčtuje: 321/461 a tím se navede PS na účet úvěru.
 • Jednotlivé splátky úvěru (jistina a úrok) se proúčtují při zpracování bankovního výpisu, ze kterého se úvěr splácí.
  • Jistina: 461/221
  • Úrok: 562/221

 

VARIANTA 3

Úvěrové výpisy se pořizují do samostatné úvěrové knihy. Pro tuto variantu se musí nastavit účetní kniha. Postup nastavení nové úvěrové knihy je stejný jako při zakládání nového bankovního účtu - návod +484. Samotný import a zprocování úvěrových výpisů probíhá jako u bankovních výpisů.

Nastavení

 • V číselníku *8010 Účtová osnova si založte účet s vlastní analytikou - návod 2492.
 • Na firemní větu v číselníku *3000 Klienti přidejte nový úvěrový účet.
 • V číselníku *8077 Účetní knihy nastavte novou úvěrovou knihu:
  • na záložce Obecné nastavte:
   • Typ knihy = Bankovní knihy
   • Kniha = Pasivní (vedle typu knihy)
   • Účet (výběr z účtové osnovy)
   • Měna
  • na záložce Banka nastavte:
   • Bank. účet = Číslo úvěrového účtu (výběr účtu z firemní věty)
   • Druh účtu = UV úvěr (vlevo nahoře)
 • V aplikaci *1016 Zůstatky a obraty vyberte knihu úvěrů a tlačítkem Poč.stavy nastavte správný počáteční stav. Číslo se zadává kladné.

Příklad zpracování úvěrů v aplikaci *1004 Zpracovní bankovních úvěrů

Úvěrový výpis:
 • Úvěrový výpis se zpracuje bez párování na doklad. Do klienta se zadá firemní věta.
 • Zpracované položky se zaúčtují:
  • Poskytnutí dlouhodobého úvěru: 261/461
  • Splátky úvěru: 461/261
Bankovní výpis:
 • Bankovní výpis se zpracuje bez párování na doklad. Do klienta se zadá firemní věta.
 • Zpracované položky se zaúčtují:
  • Poskytnutí dlouhodobého úvěru: 221/261
  • Splátka úvěru se rozúčtuje na jistinu a úrok:
   • Jistina: 261/221
   • Úrok: 562/221
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    24.06.2015    | Článek:    1652    |     www.WinFAS.cz