Článek: 2492 | Naposledy změněno: 13.11.2019

Účtová osnova

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník  | Účetní modul


Účtová osnova obsahuje jako samostatné položky třídy účtů, skupiny účtů a syntetické účty - takto rozděleno z důvodu uložení názvů a vlastností těchto položek.

 

Založení nového účtu

Tvorba nového účtu se provádí vždy přes tlačítko Kopíruj, nikdy ne Přidej!

Postup:

 • V účtové osnově označte účet nejvíce podobný účtu, který vytváříte
 • Tlačítko Kopíruj
 • Přepište číslo a název účtu (zkrácený a nezkrácený)
 • Použití musí být Ano, jinak na tento účet nepůjde účtovat!
 • Účet se defaultně zařadí do stejných podmnožin v jakých byl zařazen účet kopírovaný.
 • Přes tlačítko Podmnožiny můžete upravit do kterých podmnožin se účet zařadí.
 • Uložte tlačítkem OK


Holdingová řešení

Pro holdingové firmy existuje v nastavení účtu možnost zadat Účet holdingu.

Podmínkou je existence číselníku Holdingové účtové osnovy v číselníku *8026-hold. účtová osnova a na šabloně v aplikaci *8010 nastavena povinnost holdingových účtů.


Tlačítka a jejich funkce

Přečíslování

 • Zobrazí se účty, u kterých je nastaven účet pro nové období.
 • V databázi starého roku nesmíte zakládat účty které chcete přečíslovat!!! Program je založí automaticky při překlopení do nového roku.
 • Využívá se při převodu stavů minulého roku do nové firmy.
 • Ve sloupci Přečíslovat na zadáváte nové číslo účtu (toto číslo účtu ještě neexistuje).
 • Mohou se vyskytnout dva typy chyb – řádky jsou červeně označeny – dole je počet chybných vět:
  • E = Exist ... účet již existuje
  • D = Duplicita ... účet je duplicitní, byl zadán dvakrát
 • Až odstraníte všechny chyby, stisknete tlačítko OK.
 • Objeví se převodový protokol s nastaveným přečíslování účtů.
 • Postup můžete libovolněkrát opakovat.

Podobnost

 • Podobnost účtů pro zařazení do podmnožiny

Úvěr

 • Umožňuje zapsání úvěru na konkrétním účtu
 • K jednotlivým úvěrům lze zapsat splátky ke konkrétnímu dni
 • Splátky lze naimportovat přes tlačítko Import splátek nebo ručně doplnit

Podmnožina

 •  Umožňuje zobrazení a úpravy, ve kterých podmnožinách účtů je účet zařazen

Nastavení účtu

Účet pro nové období/Přeúčtování PS

Možnost přidání účtu pro nové období lze nastavit přes Uprav na záložce Parametry.

 • nové období
  • na uvedený účet bude v novém roce převedeno veškeré účtování z tohoto účtu
  • účet pro nový rok musí být zadán v účtové osnově nového roku
 • způsob
  • převázání - vše, co je zaúčtované na konkrétním účtu, se v novém roce převáže na zadaný účet
  • přečíslování - účet se v novém roce přečísluje na zadaný účet
 • přeúčtování PS (počátečních stavů)
  • konečný zůstatek účtu bude převeden v novém roce na zadaný účet jako počáteční stav
  • způsob musí být nastaven jako převázání
  • zadává se ve firmě nového roku
  • účet pro nový rok, nemusí být zadán v účtové osnově starého roku

 

Daňový základ

Na záložce Doplňkové údaje lze nastavit, zda se jedná o daňový účet, nedaňový účet, nebo jestli je účet vyloučen z daňového základu.


 

Nastavení šablony pro vytváření a úpravu účtů

Na šabloně se nastavují podmínky kopírování účtů a dále vázanost na holdingovou účtovou osnovu

Záložka Kopíruj


Podmnožiny účtů

 • Nastavení v části Kopírovat rozhoduje o tom, zda se při kopírování účtu zkopíruje i zařazení do podmnožin.
  • Kopíruj - program automaticky zkopíruje zařazení do podmnožin ze vzorového účtu.
  • Dialog - program se zeptá, zda chcete účet zařadit do podmnožin.
   • Ano - účet se zařadí do podmnožin účtů dle kopírovaného účtu.
   • Ne - účet se nezařadí do podmnožin* (viz. níže možnost Ne).
  • Nekopíruj - program automaticky nezkopíruje zařazení do podmnožin. V případě, že účet při ukládání není vůbec zařazen do podmnožin účtů, pak se program zeptá, zda opravdu nechcete účet zařadit do podmnožiny.
   • Ano - účet nechcete zařadit do podmnožiny účtů; program účet uloží bez zařazení do podmnožiny.
   • Ne - účet chcete zařadit do podmnožiny účtů; program otevře okno podmnožin účtů. Podmnožiny přidávejte ručně přes tlačítko Přidej nebo přes tlačítko Podmnožina z číselníku podmnožin.

Holdingování

 • Nastavení v části Holdig rozlišujete zda se jedná o holding nebo ne. V případě, že se jedná o holding, zaktivní se možnost vyplnění účtu holdingu.
 • počet míst určuje kolik mís z holdingového účtu se kontroluje

Pro holdingové i neholdingové firmy bývá šablona defaultně nastavena pro okamžité kopírování podmnožiny.

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    13.11.2019    | Článek:    2492    |     www.WinFAS.cz