Článek: 1483 | Naposledy změněno: 03.03.2016

Vážní deník: Nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Vážní deník


Pro správné nastavení aplikace je třeba provést několik nastavení číselníků, aplikací a šablon.
 

 

Nastavení

 

Povinnné číselníky

 • Typy vážení *4505 - návod +3311
  • Určuje odkud a kam je vážená položka převáděna.
  • Řízení zásob: V číselníku je potřeba nastavit pohyb a šablonu s jakými se vážení bude do zásob předávat.
 • Váhy *4503 - návod +3312
  • Do číselníku určete místa kde jsou položky váženy.

Nepovinné, ale doporučené číselníky

 • Položky vážení *4501 - návod +3313
  • V číselníku se definuje seznam vážených položek. Položky je v tomto číselníku možné provázat se zásobovými položkami a s produkty jednotlivých plodin.
  • Řízení zásob: Je třeba určit vazbu na zásobovou položku.
  • Evidence osevních plánů: Je třeba určit typ (zemědělský/ Ostatní), typ produktu (zrno, sláma, ...) a odrůdy.
 • Číslování dokladů *9000 / *9001
  • V číselníku Skupiny číselných řad (*9000) vytvořte novou skupinu. Např.:
   • Kód: RV
   • Název: ROSTLINNÁ VÝROBA
  • V číselníku Nastavení číselných řad (*9001) přidejte číselnou řadu do skupiny „RV“. Např.:
   • Název řady: VD - Vážní deník
   • Čítač: 0 – 9999
   • Maska číselné řady: @rok@+'-VD-'+@citac@
 • Řidiči *3000
  • Do aplikace Klienti *3000 pořiďte řidiče.

Evidence vozidel

Pro možnost zadávat do vážního deníku vozidla se kterými byla položka vážena je potřeba mít licenci k modulu Evidence vozidel. 

 • Vozidla *5801 - návod +2371
  • Do aplikace Evidence vozidel *5801 zapiště vozidla (energetická a přípoje), která budete použivat při vážení.
  • Pokud mají stroje stálé řidiče, doporučujeme řidiče ke stroji přiřadit. Řidič se pak po zádání stroje automaticky doplní.

Evidence osevních plánů

Pro možnost automatického přebírání plodin z osevního plánů je potřeba mít licenci k modulu Evidnce osevních plánů.

 • Plodiny a odrůdy plodin *4030 - návod +1505
  • Do Číselníku plodin *4030 si nastavte všechny pěstované plodiny, včetně jejich odrůd a produktů.
 • Půdní bloky *4010 - návod +1877
  • V aplikaci Agroevidence *4010 nebo Půdní bloky *4013 si zkontrolujte úplnost půdních bloků.
 • Osevní plány *4010 - návod +1780
  • Na půdní bloky si pořiďte osevní plány. Pokud den vážení bude v období platnosti osevního plánu, plodina i klíč se automaticky doplní dople vybraného půdního bloku.

Řízení zásob

Pokud máte licenci k modulu Řízení zásob, můžete data z Vážního deníku pro využít vytváření zásobových dokladů. Podrobnější popis potřebných nastavení naleznete v návodu +3353.

 • Vlastní místa - návod +3351
  • Sklady odkud / kam jsou položky převáženy.
 • Klienti *3000 - návod + 2034
  • Dodavatele, od kterých je vážené položky dodávány a odběratele, kterým jsou položky dodávány.
 • Místa určení *5818 - návod +3352
  • Místa kam budou položky expedovány.
 • Měrné jednotky *8006
  • Pro možnost uložení dat do modulu Řízení zásob musí být položky ŘZ evidovány v těchto měrných jednotkách:
   • kg - kilogram
   • t - tuna
  • Zárověň musí být dodrženy tyto kódy jednotek (kg, t).

 

 

 

 

 

 

Původní vážní deník:

Základní nastavení potřebné pro pořizování údajů vážního deníku

1. Založení číselné řady pro označování dokladů

 • V číselníku Skupiny číselných řad (*9000) vytvořte novou skupinu.
  • Kód: POZ
  • Název: POZEMKY
 • V číselníku Nastavení číselných řad (*9001) přidejte číselnou řadu do skupiny „POZ“.
  • Název řady: VDE - Vážní deník
  • Čítač: 0 – 9999
  • Maska číselné řady: @rok@+'-VDE-'+@citac@

2. Nastavení výchozí hodnoty táry jednotlivých strojů

 • V číselníku Kombinace klíčů (*2100) doplňte (upravte) na kombinace se stroji hodnotu táry.
 • Přidejte Hodnotu klíče (Přidej 2
 • Typ hodnoty: Třetí skupina
 • Sazba: tára přepravního vozidla (hodnota)

  • Pozn.: Jednotka táry je shodná s jednotkou položky sklízené plodiny.

3. Vytvoření vzorce pro přepočet hmotnosti (vlhkost, nečistoty) 

 • Hodnota – dle vážení
 • A – Nečistoty
 • B – Skutečná vlhkost
 • C – Požadovaná vlhkost
 • Vzorec dle hodnot skutečné vlhkosti, skladové vlhkosti a nečistot vypočte čistou skladovou hmotnost.
  • Pro možnost odpočtu (dopočtu) vlhkosti a nečistot je třeba nadefinovat v Číselníku vzorců přepočtu (*8240) výpočtový vzorec a jeho defaultní výpočetní hodnoty.
  • Příklad.: Vzorec přepočtu
   • (Hodnota-(Hodnota/100)*A)/100*(100-B)/(100-C)*100
   • Bez nečistot. Čistá sušina. Sušina s požadovanou vlhkostí.

4. Nastavení číselníků plodin (*4030)

 • Číselníku plodin (*4030) definujte pěstované plodiny.
 • Původ: ze zásob
 • Plodina: Zadejte kódové označení a název položky zásob.
 • Ztráty: přes tlačítko ztráty nastavte přepočtové hodnoty na zelenou hmotu a sušinu.

5. Kontrola stavu pozemků

 • Zkontrolujte úplnost evidence půdních bloků v aplikace Půdní bloky (*4013), případně doplňte.

6. Osevní plány

 • V aplikaci Agroevidence (*4010) vytvořte osevní plány půdních bloků.

7. Sklady

 • Pořiďte v číselníku Sklady (*8716) skutečné nebo fiktivní sklady na kterých bude sklizeň evidována.
 

Šablony pro pořizování

1. Obecná šablona

 • Šablonu je možné si stáhnou pomocí importu z internetu
 • Postup:
  • Spusťte aplikaci Vážní deník (*5807)
  • Klepněte na tlačítko „Přidej“.
  • V okně „Zápis vážního deníků“ klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu šablon a vyberte položku „Správa“.


   • V okně „Správa šablon“ klepněte na šipku vedle tlačítka „Import“ a vyberte „z internetu“. 
   • Vyberte skupinu požadovaných šablon (Šablona – Vážní deník) a potvrďte OK.
   • Vyberte šablonu „Obecná“ a potvrďte OK.

2. Uživatelské nastavení šablon 

 • Doporučuji do šablony uložit údaje, které se neustále opakují, např. Odpovědná osoba, případně si vytvořit šablony pro různá pořizování.
 • Postup:
  • Otevřete si pořizovací okno.
  • Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu, kterou chcete uložit do šablony.
  • Do aktivního pole zapište hodnotu a uložte OK.
 
 
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.03.2016    | Článek:    1483    |     www.WinFAS.cz