Článek: 1780 | Naposledy změněno: 31.05.2019

Pořízení osevních plánů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence osevních plánů  Osevní plány


Osevní plán je evidenční jednotka, na niž se pořizují pracovní operace prováděné za účelem dosažení výnosů dané plodiny. Při nastavení klíče střediska na DPB a klíče výkonu na plodinu jsou při pořízení kombinace klíčů automaticky doplňovány. Navíc při nastavení "rozhodného data" pro nedokončenou výrobu (v Číselníku plodin *4030) budou na osevní plány doplňovány jak "400" tak "100" klíče dle data začátku osevního plánu (v číselníku plodin musí být nastaven klíč, kterým plán začíná).  

Pořízení individuálních záznamů: 

 • 1. Spusťte aplikaci Agroevidence *4010.
 • 2. Vyberte záložku "Osevní plány". 
 • 3. Vyberte díl půdního bloku (případně podblok) na který plán chcete pořídit.
 • 4. Klepněte na tlačítko "Osevní plán".


 • 5. Zadejte hodnoty:
  • Plodina
  • Datum od - do (datum od musí přímo navazovat na konec předchozího osevního plánu, v případě potřeb je třeba upravit předchozí plán)
  • Kombinace klíčů
  • Poznámka (nepovinně) 
 • 6.  Pro uložení klepněte na tlačítko "OK".


 

Pořízení hromadných záznamů: 

 • 1. Spusťte aplikaci Agroevidence *4010.
 • 2.Vyberte záložku "Osevní plány". 
 • 3. Rozbalte výběr tlačítka "Osevní plán" a spusťte funkci "Hromadně".


 • 4. Zadejte hodnoty:
  • Plodina
  • Datum od - do (datum od musí přímo navazovat na konec předchozího osevního plánu, v případě potřeb je třeba upravit předchozí plán)
  • Kombinace klíčů
  • Poznámka (nepovinně) 
  • Případně označení meziplodiny a GPS plodiny.
 • 5.  Klepněte na tlačítko "Výběr PB".


 • 6. Vyberte půdní bloky se shodnými hodnotami osevního plánu.
 • 7. Výběr potvrďte klepnutím na tlačítko "OK".


 • 8. Pokud plány na jednotlivých blocích nenavazují na předchozí, upravte datumy konců předchozích plánu nebo začátky nových plánů pomocí speciálních funkcí.
 • 9. Uložte klepnutím na tlačítko "OK". 


 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    31.05.2019    | Článek:    1780    |     www.WinFAS.cz