Článek: 1877 | Naposledy změněno: 07.05.2019

Nastavení číselníků pro evidenci půdních bloků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence osevních plánů | Půdní bloky


Pro možnost evidence půdních bloků je třeba nastavit několik číselníků.

 • Číselník kultur *4012
  • Definujte kultury půdních bloků.
 • Číselník čtverců *4015 - návod +1514
  • Nastavte čtverce půdních bloků vašich půdních bloků.
 • Katastrální území*4045
  • Definujte katastrální území půdních bloků včetně jejich příslušných kódů.
 • Číselník uživatelů LPIS *4050
  • Definujte uživatele LPISu
 • Parcely *4016
  • Pro možnost párování půdních bloků s parcelami je třeba zadat parcely do číselníku.
 • Vlastnosti půdních bloků *4033 - návod +1519
  • Definujte vlastnosti půdních bloků a jejich výměry.
 • Číselník dotačních titulů *4018 - návod +1517
  • Definujte dotační programy na půdních blocích.
 • Číselník bonit *4002
  • Definujte bonity půdních bloků, pro evidenci stačí pouze kód.
 • Druhy ostatních výměr půdních bloků *4039
  • Zadejte druhy výměr půdních bloků.

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    07.05.2019    | Článek:    1877    |     www.WinFAS.cz