Článek: 1343 | Naposledy změněno: 06.08.2018

Pohyby zvířat - Narození

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číslování zvířat | Příjem zvířat | Výdej zvířat | Převod a přeřazení | Ostatní pohyby


Pohyb se používá pro narození zvířat. Tedy pohyb, při kterém je prováděn výkon matky (prasnice, krávy, VB jalovice, …) a dochází ke zvýšení počtu zvířat na vybrané kombinaci stáje a druhu zvířat.

Základní definice narození zvířat v číselnících

 • Druhy pohybů zvířat (*3301)
  • Typ pohybu: Narození
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Příjem
  • Změna ÚE: pro skot
   • 21 narození býčka
   • 22 narození jalovičky
  • Mínusová změna ÚE: pro skot
   • 99 zrušení omylem evidovaného narození nebo přísunu ze zahraničí
 •    • Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)
        o Cena/jednotku(Kč/kg), Hmotnost/ks(kg): možnost nastavení hmotnosti a ceny narozených zvířat
        o Klíče: rozený druh zvířat musí mít na pohybech typu narození klíče na výkon matkyPozn.: Výkon narození je výkonem rodičky, ne telete!

Specifika při pořizování pohybu narození

Čísla zvířat: Vyplňte

 • Nové číslo (zaškrtněte)
  • Sloupec Nové číslo slouží k definici, zda se jedná o číslo zvířete, které není obsaženo v databázi čísel zvířat.

Pozn.: Šablona zařazení je defaultně nastavena, že číslo zvířete bude nově a po uložení dokumentu bude vloženo do databáze čísel zvířat programu.

 • Číslo zvířete - narozeného

Pozn.: Pomocné číslo a kodex narozených zvířat lze doplnit do šablony.

 • Datum narození zvířete
  • Datum je doplňováno z poddokladu.
 • Pohlaví
 • Průběh porodu
 • Vlastní chov
 • Země
  • Místo, kde došlo k narození zvířete.
 • Matka
  • Pro vyhledání matky v databázi čísel můžete použít tlačítko Rychlý výběr.


 

Pohyby zvířat - mrtvě narozená telata a zmetání

 

Základní definice pohybu mrtvě narozená telata a zmetání v číselnících

 • Druhy pohybů zvířat (*3301)
  • Typ pohybu: Mrtvě narozené, Zmetání
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Informace (neovlivňuje stav na stájích)
  • Změna ÚE: pro skot
   • 17 zmetání po 7 měsících březosti
   • 18 mrtvě narozené tele
  • Mínusová změna ÚE: pro skot
   • 91 zrušení omylem registrovaného zmetání nebo mrtvě narozeného telete

Specifika při pořizování pohybu mrtvě narozené tele (zmetání)

 • Druh pohybu
  • Mrtvě narozené tele / zmetání
 • Datum
 • Kusy
 • Číslování zvířat (Zatrhněte) Pozn.: V dokladu vyplňujte pouze tyto kolonky!

 • Čísla zvířat:
  • vyberte šablonu Výběr čísel (Ne-nová nebo Vyřazení)  
  • zadejte číslo krávy, která porodila mrtvé tele (zmetala)


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    06.08.2018    | Článek:    1343    |     www.WinFAS.cz