Článek: 1344 | Naposledy změněno: 26.06.2013

Ostatní pohyby zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číslování zvířat | Příjem zvířat | Výdej zvířat | Narození zvířat | Převod a přeřazení


Počáteční stavy, Produkce, Přírůstky, Vážení, Krmné dny, Ostatní

Počáteční stav

Používá se při převodu na nový program.
Základní definice pohybu produkce v číselnících

Číselníky zvířat

 • Druhy pohybů zvířat (*3303)
  • Typ pohybu: Počáteční stavy
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Příjem

Pořizování pohybu počáteční stavy

 • Do kombinace stáje a druhu se pořídí kusy, množství a cena zvířat odpovídající stavu k určitému datu.

Produkce

Pohyb pro evidenci celkové nebo prodané produkce mléka.
Základní definice pohybu produkce v číselnících:

Číselníky zvířat

 • Druhy pohybů zvířat (*3303)
  • Typ pohybu: Produkce
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Informace

Obecné číselníky – Naturální účtování

 • Tvorba účtů
  • Pro pohyb vytvořte všeobecné účtování a zadejte ho neúčtovat
  • Následně Naturální účtování pro strany MD a Dal
 • Naturální ukazatele
  • Je třeba doplnit jednotky k účtu, který chcete vést v naturálních ukazatelích.
   Např.: Pro produkci mléka se používá jednotka l(litr).

Pořizování pohybu produkce

 • V dokladu pro vybranou kombinaci zadejte pohyb, datum a množství produkce.
  Pozn.: Tento typ pohybu používejte pro jeden pohyb (při použití ve více pohybech, bude v sestavě Obratovka produkce sečtena).

Přírůstky

Pohyb se používá pro zadávání měsíčních přírůstků zvířat, případně k dopočítávání kg na stáj.
Základní definice pohybu produkce v číselnících

Číselníky zvířat

 • Druhy pohybů zvířat (*3303)
  • Typ pohybu: Přírůstky
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Příjem a Výdej

Pořizování pohybu přírůstků

 • V dokladu pro vybranou kombinaci se zapisuje pouze pohyb, datum a množství přírůstků.

Vážení - speciální aplikace

Základní definice pohybu produkce v číselnících

Číselníky zvířat

 • Druhy pohybů zvířat (*3303)
  • Typ pohybu: Vážení
 • Povolené druhy pohybu (*3306)
  • Druh pohybu: Informace

Pořizování pohybu vážení

 • Pohyb se používá v aplikaci Vážení (*3390)
 • Při zadání hmotnosti zvířat v kombinaci stáj x druh zvířat bude dopočítán přírůstek.

Krmné dny

Nepoužívá se. Pohybem se psali krmné dny na kombinace stájí a druhů zvířat. Dnes se používá aplikace Uzávěrky KD.

Ostatní

Mrtvě narozené tele, zmetání, produkce mléka (celková nebo prodaná), odchod z dojeného, přechod do dojného, zapouštění.

 • Mrtvě narozené tele, zmetání
  • Viz Pohyby zvířat – Narození, mrtvé narození a zmetání
 • Produkce mléka
  • Produkce zadaná s typem pohybu Ostatní se nezobrazuje v sestavě Obratovka.
  • Ostatní číselníky nastavte jako u pohybu produkce.
 • Přechod do dojeného, Odchod z dojeného
  • Viz Zařazování a vyřazování zvířat dojného typu
Autor:    Ing. KOMÍNKOVÁ Iveta    | Posl.změna:    26.06.2013    | Článek:    1344    |     www.WinFAS.cz