Článek: 1341 | Naposledy změněno: 25.06.2013

Číslování zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat


Nastavení číslování zvířat rozdělené dle důvodů

 

 • Vedení ÚE skotu, ovcí, koz a koní
  • Skupiny druhů zvířat (*3307)
   • V číselníku musí být zaškrtnuto "Povinné hlášení ÚE".
   • Pozor: Číselník je centrálně řízený = nastavení uživatel nesmí měnit!!!
  • Druhy zvířat (*3301)
   • U každého druhu zvířat zaškrtněte "ÚE zvířat".
 • Zvířata v majetku
  • Druhy zvířat (*3301)
   • Druhy zvířat vedené v majetku označte zaškrtnutím pole "Základní prostředek".
 • Individuální evidence zvířat
  • Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)
   • Doplňte pro každou kombinaci stáje a druhu zvířat, u nichž chcete vést individuální evidenci.
 • Reprodukce, Nemoci a Exterier 
  • Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)
   • Nemoci a exteriér se nastavují na záložce "Rozšířené", reprodukce na záložce "Reprodukce".
 

Pohyby, u kterých se zapisují čísla zvířat

 • U všech druhů pohybů není povinné zapisovat čísla zvířat, povinnost je určena nastaveným typem v číselníku Druhy pohybů *3303.
 • Typy pohybů u kterých je číslování povinné: Příjem, Výdej, Převod, Přeřazení, Přeřazení s převodem, Narození
 

Zápis čísel zvířat a souvisejících dat při pořizování pohybů

 • Nové
  • Sloupec "Nové" slouží k definici, zda se jedná o číslo zvířete, které není obsaženo v databázi čísel zvířat.
  • Při pořizování příjmových pohybů (nákup, narození) je třeba pole zaškrtnout. Pro příjmové pohyby se defaultně používá šablona zařazení.
  • Pozor: Při opětovném psaní smazaného dokladu (hlásí duplicitní číslo zvířete) ponechte sloupec Nové bez zaškrtnutí. Po zrušení dokladu zůstávají čísla uložena v databázi programu.
  • U všech ostatních pohybů (výdeje, převody, přeřazení, …) ponechte pole bez zaškrtnutí. Standardně šablona vyřazení nebo nenová čísla.
 • Pomocné číslo, Číslo a Kodex
  • Vyplňte číslo zvířete, k němuž pořizujete pohyb.
  • Výjimky: u mrtvě narozeného telete a zmetání se vpisuje číslo matky.
  • Ostatní data se doplňují jen u příjmových pohybů (nákup, narození).
 • Datum narození
  • Datum narození zvířete
 • Pohlaví
 • Průběh porodu
 • Vlastní chov
  • Status určující zda se jedná o vlastní chov (narození – ano, nákup – ne)
 • Země, Zkratka
  • Nečastěji 203 - CZ.
 • Pomocné číslo, Matka a Kodex
  • Při narození výběr z vlastních stájí.
  • U nákupů – viz. Pohyby zvířat – Příjmy - návod +1342.
 • Jméno
  • Jméno pořizovaného zvířete.


 

Autor:    Ing. KOMÍNKOVÁ Iveta    | Posl.změna:    25.06.2013    | Článek:    1341    |     www.WinFAS.cz