Článek: 1311 | Naposledy změněno: 22.03.2019

Evidence základního stáda zvířat - Majetek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Ukončení období


Do majetku se zařazují zvířata, která dosáhla dospělosti a to bez ohledu na jejich ocenění. Patří sem tedy i dospělá zvířata pořízená za nižší cenu než 80 000 Kč. Zvířata z vlastního chovu nebo nakoupená mladá zvířata se do základního stáda převádějí v případě samičí části ke dni narození prvního potomka (např. ke dni prvního otelení), u samčí části pak ke dni zahájení využívání zvířete k plemenářským účelům.


 Návody:

 Speciality:

  

 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    22.03.2019    | Článek:    1311    |     www.WinFAS.cz