Článek: 1929 | Naposledy změněno: 15.08.2018

Přečíslování vyřazených prasat a jejich DMZ

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Majetek zvířata |


Prasnice jsou zpravidla označovány číselnou řadou, která se používá opakovaně, čímž vznikají duplicity. Funkce "Přečíslovat vyřazená zvířata" automaticky upraví pomocné číslo vyřazovaných zvířat a tak umožní jeho opětovné využití v evidenci. Funkce do pomocného čísla dosazuje rok (dvojčíslí) vyřazení zvířete.


Požadavky na evidenci

Nulové pomocné číslo

 • Funkce umožňuje přečíslovat pouze zvířata, která mají pomocné číslo v základním stavu = 000 (u ostatních čísel se předpokládá, že došlo k jejich přečíslování).
Přečíslování již vyřazených zvířat

 • 1. V aplikaci Čísla zvířat *3398 klikněte na tlačítko "Kontroly".
 • 2. Otevře se nové okno, v sekci Čísla zvířat pomocí fajfky vyberte možnost 80. Speciální: Přečíslování vyřazených zvířat a šablonu pro prasata.
 • 3. Potvrďte tlačítkem "Kontroluj".


 • 4. Zkontrolujte správnost přečíslování a pro uložení klepněte na tlačítko "OK". 

Nastavení automatického přečíslování

Přečíslování se aktivuje zaškrtnutím příslušné funkce na okně pro předání dat do majetku a jejím uložením do šablony.

Postup:

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Majetek".
 • 3. Vyberte šablonu pro předání dat do majetku, kterou chcete upravit (pokud máte pouze jednu vybere se automaticky).
 • 4. Vyberte načítání pohybů "Výdaje - Vyřazení"
 • 5. Zaškrtněte pole "Přečíslovat vyřazená zvířata (pouze prasata)".
 • 6. Klepněte na zaškrtávátko pravým tlačítkem myši a vyberte: "Šablona" - "Hodnota".


 
 • 7. Klepnete na tlačítko "Načti z okna" (do pole Hodnota se doplní číslice 1).
 • 8. Uložte nastavení šablony klepnutím na tlačítko "OK".


 • 9. Hotovo

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1929    |     www.WinFAS.cz