Článek: 3190 | Naposledy změněno: 19.08.2022

Interní (procesní) role

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


 

Interní role slouží k identifikaci osob a jejich kompetencí uvnitř firmy. Role lze rozdělit dle interního nastavení firmy do několika kategorií dle druhů např. 

 • obecné (zaměstnanec, technik, ...)
 • organizační (vedení, administrativa, servis, prodejna, údržba, ...)
 • schvalovací (dle nastavených schvalovacích schémat)
 • atd. 

Druhy interních (procesní) rolí

Pro vytvoření role je nejprve nutné vytvořit si druh interní role v číselníku *6421 – Druhy interních rolí.

Postup:

 • Spusťte apl. *6421 – Druhy interních (procesních) rolí
 • Stiskněte tlač. Přidej nebo Kopíruj
 • Do druhu role uveďte označení role a přidejte název druhu rolí
 • Dále můžete vybrat z následujících možností:
  • Editovat platnosti = lze editovat platnost jednotlivých rolí (např. nástup na mateřskou, atd.)
  • Povolit zástupy = dovolí pořizovat zástupy interní role v rámci tohoto druhu (default = povoleno)


Interní (procesní) role

Pomocí interních (procesních) rolí lze definovat firemní (schvalovací) procesy obecně bez konkrétních osob pouze na úrovni rolí, které v průběhu času mohou vykonávat různé osoby, případně jejich zástupy. Takto nadefinované procesy tak není nutné v případě personálních změn nijak upravovat pouze se řeší obsazení jednotlivých rolí. Do role může být obsazeno i několik lidí. Více o tzv. multirolích se dozvíte v návodu +3343.

Pro vytvoření role a přiřazení osoby do "funkce" použijte apl. *6420 - Interní procesní role. Po spuštění aplikace vidíte vlevo seznam všech pořízených rolí (1.), vpravo nahoře filtr (2.) a vpravo dole detail/obecný popis role (3.) a konkrétní osoby zařazené do role (4.), vybrané ze seznamu vlevo, a detailní informaci ke každému typu obsazení. 

Nový zápis pořizujete přes tlačítko Přidej nebo Kopíruj (5.) pokud již podobný doklad v databázi existuje. 

Pomocí tlačítka Sestavy (6.) generujete IQ - Role, ale taky pod ním najdete odkaz na IQ aplikací Klienti a Osoby. Tlačítkem Přílohy (6.) můžete připojit přílohu k již uložené roli. 


Postup pořízení role:

 • Spusťte apl. *6420 – Interní procesní role
 • Stiskněte tlač. Přidej nebo Kopíruj
 • V okně vyplňte požadované údaje a parametry (viz. popis okna níže)
 • Osoby můžete k roli přiřazovat:
  • jednotlivě přes tlač. Přidej 2
  • hromadně přes tlač. Hromadně (např. role zaměstnanec)
 • Celé pořízení uložte tlač. OK

Popis okna:


V horní části (1.) doplňujete základní informace a parametry k roli: 

 • Role/Název - označení (kód role) a celý název 
 • Druh rolí - z číselníku *6421 - Druhy interních rolí
 • Popis - do popisu lze uvést např. pracovní náplň, požadavky na výkon práce, kompetence, ad.
 • Identifikátor - slouží k identifikaci role pro systémové operace a také specifikuje roli při převodu do nového roku. Převod interních rolí probíhá spolu s převodem osob a klientů (více v návodu +1204).
 • Počet osob v roli - hlídá množství osob v konkrétní roli (např. není dovoleno mít více jak jeden zástup uvedu číslo 1). Pokud není uvedeno, je počet osob v jedné roli neomezený
 • Náročnost role hodin týdně - pouze informativní údaj definující pracovní vytížení dané role v rámci týdne
 • Datum - filtruje osoby dle platnosti k tomuto datu. Kontroluje se pouze pokud je editace platnosti povolena na druhu v *6421 - Druhy interních rolí
  Pozn.: K tomuto datu se také hledají platní zaměstnanci na firmě (přebírá se do parametrů KUKUu osob na pobočce).

Spodní část (2.) je rozdělena na několik záložek:

1) na záložce "Osoby v roli" vybíráte konkrétní osoby do pořizované role:

 • Osoba na pobočce - nabízí se osoby z číselníku *3004 - Osoby (funkce a pobočka se natahují automaticky, je-li uvedeno na osobě v číselníku)
 • Typ obsazení - vybíráte z několika možností (role, zástup, kandidát/čekatel, rezerva, plán návrat).
  Pozor! V momentě, kdy je osoba mimo kancelář, nabízí se v rámci schval. výzev osoba v roli zástup. Více v návodu +3191.
 • Pořadí - určuje "vyšší postavení", využívá se např. při zástupech (př. je-li osoba první v pořadí na dovolené, vezme se pro zástup osoba druhá v pořadí, atd.)
 • Platí od - do - platnost osoby v roli, jednotlivé role jsou archivované a lze tedy přehledně vidět, kdo a kdy byl historicky v roli obsazen

2) na záložce "Kompetence role" (3.) je možné k hlavní roli přidat zodpovědnosti v dané roli, tzv. personální kompetence (vědomosti, znalosti, pravomoci, odpovědnosti, atd. Vybírá se z apl. *7048 - Číselník pracocvních náplní
Pozn.: Pro přístup do číselníku je nutné mít licencovaný modul Řízení lidských zdrojů. Pokud nemáte, je možné uvést vše potřebné do popisu interní role. 

3) "Spojení" - kontaktní údaje k roli (email, telefon, atd.); př. role: FIRMA_UCETNI, spojení: ucetni@winfas.cz

4) "Externí identifikátory" - tyto údaje primárně slouží k propojení rolí s dalšími systémy

5) "Přílohy" - zde můžete přidávat k roli přílohy, např. směrnice, smlouvy, ad. 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    19.08.2022    | Článek:    3190    |     www.WinFAS.cz