Článek: 2765 | Naposledy změněno: 24.08.2020

Popis dat na záložce Mechanizace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | MechanizaceEvidence vozidel | Prohlížení dat | Základní |Technický popisTermíny | Tankování | VlastnostiPřílohy | Zakázky a Puťovka |


Záložka obsahuje důležité údaje při vyžívání mechanizace pro zápis výkazů práce. Při zpracování GPS dat se všechny údaje odesílají poskytovateli GPS dat.


 • Základní
  • Pracovní zařazení
   • Do hodnoty je možné vybrat pouze položky číselníku Pracovní zařazení *5809.
   • Údaj, kromě rozdělení strojů v evidenci, určuje chování vozidel při agregaci a pořízení výkazů práce. Chování není určeno přímo pracovním zařazením, ale nastaveným profilem (*5815). Popis údajů, které se nastavují na profilu, naleznete v návodu +2367.
  • Pracovní rychlost
   • Při zpracování dat z GPS určuje maximální rychlost vozidla, při které může být činnost vyhodnocena jako práce (při vyšší rychlosti se činnost vyhodnotí jako přejezd).
  • Nádrž(palivo)
   • Hodnota určuje objem palivové nádrže vozidla v litrech. Údaj nemá žádný význam pro zpracování.
  • Šířka záběru
   • U přípojných vozidel (nářadí) slouží pro výpočet obdělané plochy.
  • Objem cisterny
   • Hodnota určuje objem cisterny vozidla v litrech. Údaj nemá žádný význam pro zpracování.
 • Výrobní operace
  • Práce
   • Nastavená VO se bude automaticky dosazovat při pořízení činnosti "Práce stroje".
   • Při pořízení výkazů práce má přednost VO přípojného vozidla (nářadí), proto k energetickému prostředku (stroji) doporučujeme nastavit VO přejezdu. Výsledkem je, že pokud stroje jezdí bez nářadí je činnost vždy přejezd.
   • Při nahrávání dat z GPS se VO doplňuje při pohybu vozidla po pozemcích rychlostí nižší než nastavená pracovní rychlost (viz údaje výše). Primárně se doplňuje z nářadí, pokud není tak ze stroje.
  • Přejed
   • Nastavená VO se bude automaticky dosazovat při pořízení činnosti "Přejezd stroje".
   • Při pořízení výkazů práce má přednost VO přípojného vozidla (nářadí). Pokud VO přejezdu není nastavena u nářadí doplní se VO přejezdu stroje. Pokud VO pro přejezd není nastavena ani u stroje použije se VO pro práci stroje. Nastavení VO přejezdu proto není povinné.
   • Při nahrávání dat z GPS se VO doplňuje při pohybu vozidla mimo pozemky nebo při pohybu po pozemcích rychlostí vyšší rychlostí než nastavená pracovní rychlost (viz údaje výše).
  • Údržba
   • S údajem se aktuálně nepracuje.
 • Sledovačka
  • Kód GPS jednotky a Telefonní číslo jednotky
   • Údaje pro spárování s poskytovatelem dat GPS. Pro spárování je potřeba správně vyplnit alespoň jeden z údajů.
  • Dallas čip
   • Identifikátor přípojného vozidla (nářadí).
  • Podnik (Dispečink)
   • Skupina vozidel *5813, ve které má být vozidlo u poskytovatele dat GPS zařazeno.
   • KUK pro výběr z skupin je omezen dle vlastnictví vozidla. Tedy vlastní vozidla je možné zařadit pouze do skupin, které jsou označeny statusem "Vlastní společnost".
  • Kontrolovat průjezd vlastními místy
   • Status určující, že v případě provádění činnosti nastavením počítáním průjezdů (dle profilu zařazení), budou k vozidlu počítány.
  • Stahovat GPS
   • Status určuje stahování jízd vozidla od poskytovatele GPS dat.
  • ID GPS
   • Identifikační číslo, kterým je vozidlo propojeno s poskytovatel dat GPS.
   • Hodnotu není možné přepisovat, automaticky se generuje při spárovaní vozidel.
 • Tabulka s jízdami stroje
  • Tabulka zobrazuje jízdy stroje evidované ve výkazech práce submodulu Mechanizace.
  • Nápočet načítaných dat do tabulky je možné upravit mezi filtry na záložce "GPS/Tankování". Defaultně je nastaveno načítání od začátku předchozího měsíce.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    24.08.2020    | Článek:    2765    |     www.WinFAS.cz