Článek: 2759 | Naposledy změněno: 18.08.2020

Popis dat na záložce Základní

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | MechanizaceEvidence vozidel | Prohlížení datTechnický popis | Termíny | MechanizaceTankování | VlastnostiPřílohy | Zakázky a Puťovka |


Záložka obsahuje základní identifikační údaje vozidla a údaje pro silniční daň.


 • Základní údaje
  • Kód a Název vozidla
   • Hlavní identifikační údaje vozidla v evidenci.
   • Na šablonu pro pořízení lze nastavit automatické přebírání označení dle majetku.
    • Nastavuje se na záložce Majetek, zaškrtnutím pole "Přebírat název a kód z majetku".
  • Majetek
   • Vytváří vazbu mezi vozidlem a jeho majetkem (*1198).
   • Při výběru majetku se automaticky doplňují klíče stroje, v případě nastavení přebírání kódu a názvu (viz výše) se přebírají i ony. 
  • Klíče stroje
   • Údaj je důležitý při využívání stroje v dalších agendách. Konkrétně v Mechanizaci se klíč automaticky doplňuje k jednotlivým činnostem a následně je předáván do výroby pro výpočet nákladů a kalkulací. Dále se využívá při importech spotřeb PHM do modulu Řízení zásob.  
  • Druh vozidla
   • Rozděluje vozidla do čtyř druhů: Tažné, Energetické, Samojízdné a Přípojné.
   • Z pohledu dalších agend je důležité pouze pro rozlišení strojů (Tažné, Energetické a Samojízdné) a nářadí (Přípojné).
  • SPZ
   • Důležitý identifikační údaj.
   • Údaj se automaticky propisuje do tabulky s historií údaje.
   • Pří zápisu do okna v základním pořízení se neustále přepisuje poslední údaj (pokud je ukončený zaktivní se).
   • Pro evidence platností SPZ zapište údaj do tabulky zobrazené po stisknutí tlačítka "SPZ".
  • Tovární značka, Model/Obchodní ozn.,Typ, Varianta a Verze
   • Důležité identifikační údaje vozidla.
   • Údaje se automaticky propisují i na záložku "Technický popis".
   • Při komunikaci se systémem GPS se údaje SPZ, Tovární značka, Model a Typ se údaje synchronizují.
  • Řidič
   • Přiřazený řidič k vozidlu.
  • Vlastnictví a Vlastník
   • Určuje vlastnictví vozidla.
   • Vlastnictví ovlivňuje výběr ze skupin strojů (WD) *5813, do kterých je možné vozidla zařadit (vlastní a cizí skupiny). Proto, pokud je stroj zařazený do některé ze skupin, která neodpovídá jeho vlastnictví, nebude možné vozidlo uložit.
   • Pozor: Cizí vozidla se defaultně v evidenci nezobrazují, pro zobrazení cizích vozidel je potřeba mezi filtry na záložce "Rozšiřující filtr" nastavit filtr na "Vlastnictví" na Cizí nebo Vše.
  • Datum výroby, Datum zařazení a Datum vyřazení
   • Datumy informující o stáří a případně o vyřazení vozidla.
   • Pozor: Vozidla s vyplněným datem vyřazení se defaultně v evidenci nezobrazují, pro zobrazení vyřazených vozidel je potřeba na záložce "Rozšiřující filtr" nastavit filtr na "Vyřazené" na Ano nebo Vše.
 • Silniční daň
  • Sleva dle paragrafu 6, Osvobození dle paragrafu 3, Datum registrace, Druh pro DSL, Zdvihový objem a Počet náprav
   • Údaje důležité pro silniční daň. Více informaci o silniční dani naleznete v návodu +1608.
 • Hmotnost
  • Celková
   • Maximální povolená hmotnost vozidla.
  • Užitečná
   • Možné zatížení vozidla.
  • Provozní
   • Váha vozidla s provozními kapalinami.
 • Spotřeba paliva
  • Norma spotřeby
   • Uvádí normu spotřeby v litrech na 100 km nebo na 1 motohodinu.
  • Počáteční stav
   • Stav km nebo mth na začátku období.
 • Záruky
  • Pojištění do
   • Informace o datu do kdy je vozidlo pojištěné.
  • Záruka (měs)
   • Do pole se uvádí délka záruky v měsících.
  • Záruka (km/mth)
   • Nese informaci o délce záruky v km nebo mth.
 • Poznámka
  • Pole slouží k textovému záznamu dalších informací o vozidle.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    18.08.2020    | Článek:    2759    |     www.WinFAS.cz