Článek: 2767 | Naposledy změněno: 25.08.2020

Popis dat na záložce Vlastnosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | MechanizaceEvidence vozidel | Prohlížení dat | Základní |Technický popisTermíny | MechanizaceTankováníPřílohy | Zakázky a Puťovka |


Záložka "vlastnosti" slouží k evidenci údajů, které nejsou na jiných záložkách. Definice vlastností se provádí v číselníku Vlastnosti vozidel *5816. Do šablony pro pořízení a úpravu dat je možné nadefinovat automatické generování vlastností.


 

Pořízení nových vlastností do číselníku *5816

 • 1. Spusťte aplikaci Vlastnosti vozidel *5816.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 3. Nastavte parametry vlastnosti
  • Kód: vlastní kódové označení vlastnosti (maximálně 4místná zkratka).
  • Název: název vlastnosti.
  • Typ vlastnosti: typ může být Text, Číslo, Datum, Ano/Ne, Seznam, KUK, Multiseznam nebo Datum a čas.
  • Parametry: u typů vlastností Seznam a multiseznam je potřeba zadat parametry pro výběr. Pokud chcete parametry vybírat pomocí KUKu, kontaktuje prosím technickou podporu.
  • Popis: případný popis vlastnosti.
 • 4. Pro uložení klepněte na tlačítko "OK".

Nastavení automatického generování vlastností při pořízení dat

 • 1. Pořiďte si vlastnosti do číselníku *5816 (viz postup výše).
 • 2. Spusťte aplikaci Evidence vozidel *5801.
 • 3. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 4. Klepněte na ikonu "propisky" pro správu šablon.
 • 5. Pokud šablonu nemáte, vytvořte novou a označte ji kódem a názvem. Jinak pokračujte k bodu 6.
 • 6. Přejděte na záložku "Vlastnosti".
 • 7. V tabulce vlastností ve sloupci "Vybrat" zaškrtněte vlastnosti, které se pro pořízení mají automaticky generovat.
 • 8. V případě požadavku na automatické vyplnění hodnoty vlastnosti zadejte hodnotu do sloupce "Výchozí hodnota".
 • 9. V případě požadavku na povinné vyplnění některých generovaných vlastností zaškrtněte vlastnost navíc ve sloupci "Povinný údaj".
 • 10. Šablonu uložte klepnutím na tlačítko "OK".


Pořízení vlastností k vozidlu

 • U automaticky generovaných vlastností stačí vyplnit hodnotu vlastnosti.
 • Pro přidání ostatních vlastností je potřeba "stát" na záložce "Vlastnosti" a kliknout na tlačítko "Přidej". Následně je třeba vybrat vlastnost a zadat její hodnotu.

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    25.08.2020    | Článek:    2767    |     www.WinFAS.cz