Článek: 2367 | Naposledy změněno: 05.03.2019

Číselník - Profily pracovních zařazení *5815

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Evidence vozidel | Nastavení mechanizace | Nastavení evidence vozidel


Číselník slouží k vytvoření skupin definující chování vozidel při agregaci a pořízení činností. Profily se nastavují na pracovní zařazení a určují tak najednou chování všech strojů s daným zařazením.


Popis funkce jednotlivých statusů:

Nastavení agregace:

 • Práce bez přejezdů
  • Při načtení dat do pořízení budou všechny jízdy z GPS automaticky zpracovávány jako práce. Status se používá především u dopravy.
 • Načítat DPB
  • Určuje načítání pozemku k pracím.
 • Pouze převažující DPB
  • Při načtení sloučí všechny sousední práce a přiřadí k nim převažující pozemek. Neslučuje práce se službami.
  • Úkon je prováděn v kroku 8. Sloučení DPB dle klienta.
 • Kontrolovat průjezd vlastními místy
  • Status určující počítání fůr (množství) z počtu projezdů vlastními místy (návod +2270).
 • Úprava obdělaných hektarů
  • Obsahuje tři základní statusy:
   • Bez úprav: agregace nijak neupravuje obdělanou plochu.
   • Dle LPIS: pokud by v získaných datech byla práce s vyšším počtem hektarů než má dle evidence obdělávaný podblok, dojde k jejich snížení.
   • Dle algoritmu: využívá se u strojů pro přípravu půdy

Klíčování činností:

 • Načítat klíč
  • Určuje načítání klíče k činnostem.
  • "Mimo období"
   • Definuje období kolem konce/začátku osevních plán kdy se nemá načítat klíč.
 • Výchozí kombinace (režie)
  • U strojů, které primárně nejezdí po pozemcích, je možné nastavit klíč, který se bude automaticky dosazovat do činností, které by jinak byly prázdné.
 • Hnojení
  • Při agregaci se u těchto strojů bude ignorovat klíč z osevních plánů a bude se dosazovat klíč hnojení z Číselníku plodin *4030.
 • Výkon předcházející plodiny / Výkon následující plodiny
  • Využívá se především z důvodu nepřesnosti data ukončení osevních plánů (při zakládání není datum známé), aby  práce prováděna po ukončení plánu byla směrována na starý/nový klíč.
  • Pozor: Pokud je nová plodina založena na nové parcele není možné dohledat předchozí, a nebude tak dosazen žádný klíč.

Pozor: Pokud má vozidlo připojený nástroj, využívá se vždy nastavení profilu nástroje (nastavení stroje je úplně ignorováno).

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    05.03.2019    | Článek:    2367    |     www.WinFAS.cz