Článek: 2771 | Naposledy změněno: 26.08.2020

Nastavení evidence vozidel

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence vozidel | Pořízení vozidel |


Pro samotnou evidenci vozidel není nutné mít nastaveny žádné další číselníky. Číselníky je potřeba mít nastavené především pro evidenci výkazů práce *5899.

 • Stroje a nástroje
  • Profily pracovních zařazení *5815 - návod +2367
   • Číselník určuje základní chování stroje při pořízení dat do evidence.
  • Číselník použití stroje *5811 - návod +2368
   • Číselník umožňující dělit stroje dle použití.
  • Kategorie práce strojů *4011 - návod +2369
   • Číselník umožňující rozdělení strojů dle kategorií prací.
  • Číselník pracovních zařazení *5809 - návod +2370
   • Vytváří možné kombinace hodnot číselníků použití stroje (*5811) a kategorií prací (*4011).
   • K jednotlivým pracovním zařazením se přiřazují profily.
 • VO - mzdové práce *5555
  • V číselníku je třeba mít nastavené všechny požadované výrobní operace.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    26.08.2020    | Článek:    2771    |     www.WinFAS.cz