Článek: 2770 | Naposledy změněno: 26.08.2020

Pořízení nových vozidel do evidence

Související rozcestníky | Hlavní rozcestníkEvidence vozidel | Nastavení evidence vozidel | Prohlížení vozidel


Základní aplikací modulu je Evidence vozidel *5801 (dříve Číselník strojů).  Při pořízení nových vozidel doporučujeme vždy vyplňovat alespoň základní (na obrázku červeně označené) údaje. U vozidel jejíž evidence má být generována na základě dat poskytovatelů (GPS, PHM) doporučujeme vyplnit i další identifikační značení (SPZ, Tovární značka,..) a údaje na příslušných záložkách (Mechanizace, Tankování). Nápočet dat vlastních strojů lze provádět z dat evidence majetku.


Vozidla je do evidence možné pořídit dvěma způsoby, a to buď standardním pořízením nebo nahráním z modulu Majetek. Vlastní nastavení údajů je pro oba způsoby shodné a liší se pouze v tom, že při nahrání vozidel z majetku se automaticky vyplní vazba na konkrétní majetek, klíč a případně kód a název vozidla.

Nahrání vozidel z modulu Majetek

  • Vozidla doporučujeme nahrávat z modulu Majetek z důvodu provázání a dvojité kontroly v evidenci.
  • Pro možnost nahrání vozidel je potřeba stroje v Majetku označit statusem "Mechanizace". Po označení vozidel v majetku se můžete pustit do pořízení v Evidence strojů *5801.

Postup pořízení vozidel načtením z Majetku

  • 1. Spusťte aplikaci Evidence vozidel *5801.
  • 2. Klepněte na tlačítko "Majetek".
  • 3. Vyberte akci "Vytvořit nový".
  • 4. Pro provedení úprav klepněte na tlačítko Přeber data.
    • Pro přehlednější práci doporučujeme přebírat po jednotlivých vozidlech.

 

  • 5. Vyplňte údaje potřebné pro vlastní evidenci. Popis údajů v aplikaci naleznete v návodu +2758.
  • 6. Pro uložení stroje klepněte na tlačítko "OK".

Pozn.: Ostatní akce slouží pro porovnání vozidel mezi moduly a umožňuje převzetí údajů dle majetku.

Standardní pořízení nových vozidel

Postup při standardním pořízení se téměř shoduje s pořízení z Majetku. Rozdíl je pouze v tom, že v aplikaci *5801 spustíte pořízení klepnutím na tlačítko "Přidej".

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    26.08.2020    | Článek:    2770    |     www.WinFAS.cz