Článek: 1673 | Naposledy změněno: 15.08.2018

Nastavení číselníků a šablon

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Majetek zvířataDruhy pohybů | Účetní skupiny | Tvorba účtů |


Číselníky zvířat 

 

Druhy zvířat (*3301)

 • Pro identifikaci zvířat, která by měla být zařazena do základního stáda, je třeba v číselníku označit jejich kategorie statusem „Základní prostředek“.  Pro účtování změn je třeba navíc určit Účetní skupiny a vybrat klasifikaci majetku.
 • Status "Základní prostředek" označuje kategorii, jejíž zvířata budou účtována z majetku.
 • Drobný majetek: určuje účetní skupinu a klasifikaci, podle které budou v majetku účtovány zvířata s  pořizovací cenou nižší než 80 000Kč.
 • Dlohodobý majetek určuje účetní skupinu a klasifikaci s cenou nad 80 000Kč
 

 
 

Kombinace stáj x druh zvířat (*3302)

 • Do majetku se předává i údaj o Odpovědnostním místě a Kombinaci klíčů (středisko – výkon –  stáj) za kombinaci stáje a druhu zvířat, na které byly v daném pohybu evidovány (aplikace je více vysvětlena v návodu +1297).

Druhy pohybů zvířat (*3303)

 • Při předávání dat o zařazení a vyřazení z majetku se informace standardně předává s pořízeným pohybem zvířete.
 • Do číselníku je možné nastavit DP majetku, kterým je  pohyb nahrazen (aplikace je více vysvětlena v návodu +1294).

Obecné číselníky

 

Účetní skupiny

 • Pro každou kategorii základního stáda by měly existovat dvě účetní skupiny majetkové, skupina pro zvířata s pořizovací cenou do a nad 80 000Kč.
 • Majetkové účetní skupiny zvířat jsou standardně označovány písmenem „M“ a kódem kategorie. Poslední číslo skupiny definuje, zda se jedná o skupinu s cenou do 80 000Kč, označujeme hodnotou „8“, nebo skupinu s cenou 80 000Kč a více, ponechává se původní hodnota kategorie (aplikace je více vysvětlena v návodu +1405).
 • Např.: Kategorie zvířat 121100 má účetní skupiny majetku M121108 a M121100. 

Tvorba účtů

 • V části „Majetek“ vytvořte účtování všech skupin pro pohyby majetku zvířat.
 

Šablona „Předání dat zvířat do majetku“

 
 • Základem správného nastavení šablony je definování majetkových šablon pro zařazení (s pořizovací cenou do a nad 80 000Kč), vyřazení, změnu údajů a změnu ceny majetkových zvířat do příslušných polí.
 • Pro zařazení zvířat do majetku je třeba definovat 2 šablony zařazení a „Hraniční cenu“:
  • "Šablonu 1" pro zařazení majetků zvířat s pořizovací cenou do 80 000Kč, v evidenci majetku by měli být odepisovány jako drobné dlouhodobé majetky = účetní odpis je daňovým nákladem.
  • A "Šablonu 2" pro zařazení majetků zvířat s cenou 80 000Kč a více, se kterými je nakládáno jako s klasickým majetkem (roční daňové odpisy,..)
  • Automatický výběr pro použití šablony a zatřídění do účetní skupiny je závislý na pořizovací ceně jednotlivých majetků zvířat a hodnotě v poli „Hraniční cena“. Pokud je cena zařazovaného majetku zvířete nižší, než  hraniční cena, je zvíře zařazeno pomocí "Šablony 1" do účetní skupiny a klasifikace drobného majetku. Pokud je cena vyšší použije se "Šablona 2"  účetní skupina a klasifikace pro zařazení zvířat s cenou nad 80 000Kč. 


 • Pro omezení nápočtu zvířat pro předání je možné využít filtry na záložce "Filtry a parametry". Filtry však spíše nedoporučujeme využívat z důvodu možného opomenutí předání některých změn do evidence majetku (např. změny z předcházejících období při filtrování "datem od").
 • Na záložce "Filtry a parametry" je možné nastavit:
  • Pojmenování zařazovaných majetků
   • Jméno zvířete
    • Při nastavení tohoto způsobu, budou zvířata, u kterých je vyplněno jméno, pojmenována tímto jménem. Zvířata, u kterých jméno není vyplněno, budou pojmenována podle názvu druhu zvířat (*3301) do kterého jsou zařazována.
   • Druh zvířat
    • Při tomto nastavení budou zvířata vždy pojmenována podle názvu druhu zvířat (*3301) do kterého jsou zařazována (aplikace je více vysvětlena v návodu +1291).
  • Předávání "změn údajů" včetně Účetních skupin
   • Zaškrtávátko umožnuje nastavit, aby při předávání změn údajů byla měněna i účetní skupina (*8015). Tuto funkci nedoporučujeme využívat, pokud nemáte účtování obou skupin shodné nebo po úkonu ručně neprovádíte přeúčtování hodnot na nové účty!
  • Předávání druhu pohybu
   • Pokud máte v evidenci majetku stejné druhy pohybů jako v evidenci zvířat, můžete si nastavit automatické plnění druhů pohybů pro majetek.
   • Při implementaci modulu standardně nastavujeme předávání druhu pohybu u Příjmů a Výdejů.


 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1673    |     www.WinFAS.cz