Článek: 3405 | Naposledy změněno: 01.11.2023

Podatelna - napojení zprávy z Datové schránky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Podatelna | Datové schránky | Přílohy a multimédia |


 

Podatelna umožňuje importovat zprávy z Datových schránek a to včetně příloh. Do Podatelny je možné načíst pouze zprávy, které jste již dříve stáhli do WinFASu v modulu *9200 Datové schránky (rozcestník +3381) a zároveň musíte mít na čtení této zprávy dostatečná přístupová práva.

Postup

 • V modulu *9200 Datové schránky si stáhněte nové zprávy (návod +3378)
  Stažené zprávě přiřaďte požadovaný Druh zprávy
  (tyto kroky může provést někdo jiný, než ten kdo bude pořizovat zápis do Podatelny)
 • Spusťte aplikaci *9006 Podatelna
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Stiskněte tlačítko Import
 • Vyberte Druh datové zprávy (nabízejí se pouze druhy, ke kterým máte přístup)
 • Vyberte Datovou zprávu, kterou chcete načíst
 • Potvrďte tlačítkem OK

 • Otevře se okno pořízení zprávy a vedle se zobrazí náhled první přílohy.
 • Do okna Přidání zásilky se dále načte
  • Klient (pokud byl v Datové zprávě napojen do číselníku klientů)
  • Předmět zprávy
  • Přílohy z datové zprávy
 • Doplňte případné další údaje, které chcete do Podatelny zaznamenat a vše uložte tlačítkem OK.

Nastavení

 • Výchozí druh datových zpráv pro import je možné upravit v šabloně pořízení Podatelny na záložce Ostatní.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.11.2023    | Článek:    3405    |     www.WinFAS.cz